Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.643:620.162.4

Prosinec 1994

ZKOUŠENÍ PROMĚNNÝM TLAKEM
A TEPLOTOU
Ověřování potrubních systémů

ČSN 73 6670


 

 

 

Testing with applying variable pressure and temperature vertification of pipe-line systems

Essai sous pression et température variables vérification des systemes tubulaires

Prüfun unter den Druck- und Temperaturbedingungen

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 13 0009 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky

ČSN 13 0015 Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti

 

Další souvisící normy

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5401 Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí

 

Vypracování normy

Zpracovatel: CENTRUM stavebního inženýrství a. s., Praha IČO: 452 74860, Ing. Zdeněk Kunzl

Technická normalizační komise: TNK 54 Vnitřní vodovody a kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Hofmanová

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro zkoušení tlakových potrubních systémů a jejich prvků určených pro neagresivní kapalná media, především vodu a její směsi, určená k zabudování do staveb, a to bez ohledu na jejich materiál, způsoby jejich montáže a spojování.

Stanoví metodu zkoušení, přípravy zkušebních vzorků a jejich výběr.

Určuje zásady stanovení parametrů zkoušení.

 

Neplatí pro potrubní systémy určené pro vedení kapalin o teplotě nižší než 0 oC.

 

ã Český normalizační institut, 1994-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz