Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.798:674.6:001.4

Prosinec 1994

DŘEVĚNÉ OBALY
TERMINOLOGIE

ČSN 49 0006


 

 

 

Wooden packages. Vocabulary

Emballages en bois. Vocabulaire

Hölzerne Packung. Begriffe

 

Předmluva

Norma sjednocuje základní termíny pro dřevěné obaly tak, aby mohly být jednotně používány v technických podkladech, odborné literatuře, obchodním styku apod.

 

Citované normy

ČSN 49 0000 Všeobecné pojmy a vlastnosti dřeva

 

Další souvisící normy

ČSN 49 3156 Dřevěné bubny pro kabely, vodiče, drátěná lana a trolejový drát

ČSN 49 33xx

ČSN 49 0002 Názvosloví pilařské výroby

ČSN 77 0002 Názvosloví obalové techniky. Základní typy obalů

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 49 0006 z 23. 7. 1975 a ČSN 49 3300 z 22. 6. 1987 a tím pozbývají platnosti v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Řadu definic rozšiřuje a doplňuje dalšími obrázky.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, pracoviště Jablonec nad Nisou, IČO 014 125, Ing. Dana Poláková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kučera, Ing. Miloslav Vomočil

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17144


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví termíny a definice základních pojmů přepravních obalů a jejich částí, vyráběných ze dřeva a velkoplošných materiálů (dále jen VPM).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz