Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 633.819.2:663.423

Leden 1995

ZKOUŠENÍ CHMELE
Část 5: Chmelové příměsi

ČSN 46 2520-5


 

 

 

Testing of hops. Part 5: Hop plant admixtures.

¼ éssai du houblon. Partie 5: Admixtions de la plante houblonniere.

Hopfenprüfung. Teil 5: Beimischung von Bestandteilen der Hopfenpflanze.

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 46 2510  Chmel

ČSN 46 2519  Odběry vzorků chmele

ČSN 46 2520  Zkoušení chmele se skládá z těchto dalších částí: Část 2 Všeobecná ustanovení, Část 3 Stanovení vlhkosti, Část 4 Cizí příměsi, Část 6 Rozplevení hlávek, Část 7 Poškození škodlivými činiteli, Část 8 Otluky, Část 9 Jemnost vřeténka, Část 10 Pecky.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje článek 32 ČSN 46 2520 Zkoušení chmele z 27. 7. 1965.

 

Změny proti předchozí normě

Je zařazena nová definice chmelové příměsi, stanovení chmelové příměsi a výpočet hmotnostního zlomku chmelové příměsi ve vzorku chmele.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: POREX, Žatec, IČO 4130896, Ing. Zdeněk Purchart

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17185


Strana 2

1  Předmět normy

 

Tato norma určuje postup při stanovení chmelové příměsi ve vzorku chmele.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz