Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 715                                             ČESKÁ NORMA                                                                    Únor 1995

SLITINA HLINÍKU TVÁŘENÁ 42 4411 AIMg2R

ČSN 42 4411

Wrought aluminium alloy 42 4411 AlMg2R Alliage d'aluminium corroyage 42 4411 AlMg2R Aluminium-Knetlegierung 42 4411 AlMg2R

Předmluva

Citované normy

ČSN 42 1416    Plechy, pásy, pruhy, kotouče z hliníku a slitin hliníku. Technické dodací předpisy

ČSN 42 1418    Dráty z hliníku a slitin hliníku. Technické dodací předpisy

ČSN 42 1421    Dráty kruhové z hliníku a slitin hliníku pro výrobu nýtů. Technické dodací předpisy

ČSN 42 7305    Pásy z hliníku a slitin hliníku válcované za studena. Rozměry

ČSN 42 7306    Plechy, pruhy a kotouče z hliníku a slitin hliníku válcované za studena. Rozměry

ČSN 42 7410    Dráty kruhové z hliníku a slitin hliníku tažené za studena. Rozměry

ČSN 42 7411    Dráty kruhové z hliníku a slitin hliníku přesně tažené za studena. Rozměry

ČSN 68 5002    Čisté chemikálie a činidla. Kyselina dusičná

Další souvisící normy

ČSN 42 0055 Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů ČSN 42 1331 Odpady neželezných kovů a jejich slitin

Vypracování normy

Zpracovatel: Kovohutě Břidličná, a. s., IČO 47675799 - Jiří Švec Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Hana Floriánová

Předmět normy

Tato norma stanoví chemické složení, mechanické, technologické a fyzikální vlastnosti pásů, plechů, pruhů, kotoučů a drátů ze slitiny hliníku 42 4411 AlMg2R.

Zkouška leštitelnosti je uvedena v příloze A.

© Český normalizační institut, 1994

17345

Zdroj: www.cni.cz