Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.326.771.44:620.1

Červen 1995

SVÍTIDLA
Část 2: Zvláštní požadavky
Oddíl 9: Svítidla pro neprofesionální
fotografování a filmování

ČSN
EN 60 598-2-9

36 0600

 

 

 

Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section 9: Photo and film luminaires (non-professional)

Luminaires. Deuxième partie: Règles particulières. Section neuf: Luminaires pour prises de vues photographiques et cinématographiques (non professionels)

Leuchten. Teil 2: Besondere Anforderungen. Hauptabschnitt 9: Photo- und Filmaufnahmeleuchten (nicht professionelle Anwendung)

 

Tato norma obsahuje EN 60598-2-9:1989

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 60 598-1:1993 dosud nezavedená (v návrhu)

HD 65 zaveden v částech ČSN 36 0340 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti.

IEC 227 dosud nezavedená

IEC 357 zavedená v ČSN IEC 357 Halogenové žárovky (36 0160)

IEC 598-1 zavedená v ČSN 36 0600 Elektrická svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS 4533:Section 102.9:1990 Specification for photo and film luminaires (non-professional) (Specifikace svítidel pro

fotografování a filmování - neprofesionální.)

DIN VDE 0711 Teil 209 (05.92) Photo- und Filmaufnahmeleuchten (nicht profesionelle Anwendung) (Svítidla pro neprofesionální použití.)

NF EN 60598-2-9 (Juin 1991) Luminaires pour prises de vues photographiques et cinématographiques (non professionels) (Svítidla pro fotografické a filmové snímkování neprofesionální)

 

Porovnání s IEC 598-2-9

Věcný obsah je identický s IEC 598-2-9:1987

Norma IEC neobsahuje přílohu ZA.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, ESiCCO, Plzeň, IČO 16669037

Technická normalizační komise: TNK 67 Zdroje světla, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

 

ã Český normalizační institut, 1994
17587


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60598-2-9

EUROPEAN STANDARD

Leden 1989

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.326.771.44:620.1

 

SVÍTIDLA Část 2: Zvláštní požadavky Oddíl 9 - Svítidla pro neprofesionální fotografování a filmování (IEC 598-2-9:1987, 2. vydání)

 

Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section 9: Photo and film luminaires (non-professional) (IEC 598-2-9:1987 ed 2)

Luminaires. Deuxième partie: Règles particulières. Section neuf: Luminaires pour prises de vues photographiques et cinématographiques (non professionels) (CEI 598-2-9:1987 ed 2)

Leuchten. Teil 2: Besondere Anforderungen. Hauptabschnitt 9: Photo- und Filmaufnahmeleuchten (nicht professionelle Anwendung) (IEC 598-2-9:1987 Ausg. 2)

 

Tuto evropskou normu přijala organizace CENELEC 13.9.1988. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, ve kterých jsou stanoveny podmínky, při kterých tato evropská norma bez jakýchkoliv změn má získat postavení národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem a bibliografické údaje je možné na požádání obdržet od Ústředního sekretariátu CENELEC nebo od každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku, kterou vydal na vlastní zodpovědnost člen CENELEC překladem do národního jazyka a byla oznámena Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejné postavení jaké mají oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Řecka, Nizozemska, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Norska, Portugalska, Rakouska, Spojeného království, Španělska, Švýcarska a Švédska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Dotazníkový postup na zjištění, zda IEC 598-2-9 (2. vydání, 1987) může být přijatá bez textových změn nebo ne, ukázal, že k přijetí evropské normy nejsou potřebné společné změny.

 

Základní dokument byl předložen členům CENELEC pro oficiální hlasování a přijetí.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz