Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 336.717.131.2

Srpen 1995

POŠTOVNÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZY

ČSN
ISO 6260

97 9720

 

 

 

Mail payment orders

Ordre de paiement par voie postale

Postzahlungsaufträge

 

Tato norma obsahuje ISO 6260:1984.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2014:1976 nahrazena ISO 8601:1988 zavedena v ČSN EN 28601 Výměna informací - Prezentace data a času (97 8601)

ISO 3535:1977   v návrhu

ISO 4217:1990 zavedena v ČSN ISO 4217 Kódy pro měny a fondy (97 1003)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS 6601:1985 Specification for mail payment orders (EQV ISO 6260:1984)

(Specifikace pro poštovní platební příkazy) (EQV ISO 6260: 1984)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TESTCOM, Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4, IČO 00003468, Ing. Zdenka Husáková

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17715


Strana 2

POŠTOVNÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZY

ISO 6260

První vydání

1984-10-01


 

MDT 336.717.131.2

 

Deskriptory: banking, banking documents, payment, forms (paper), mail, data layout.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 6260 byla připravena technickou komisí ISO/TC 68, Bankovnictví.

 

1   Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma definuje datové prvky poštovních platebních příkazů pro použití mezi bankami a specifikuje rozvržení použitého formuláře.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz