Zdroj: www.cni.cz

MDT 519. 26            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA           Schválena: 31. 1. 1930

Aplikovaná statistika

PRAVIDLA STANOVENI ODHADŮ

A KONFIDENČNÍCH MEZÍ PRO

PARAMETRY WEIBULLOVA

ROZDĚLENÍ

ČSN 01 0224* ST SEV 877-78

Прикладная статистика Правила определения оценок и доверительных границ для параметров распределения Вейбулла

Applied statistics. The rules of determination of estimates and confidence bounds for Weibull's distribution parameters

Touto normou se zavádí ST SEV 877-78 Aplikovaná statistika, pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry Weibullova rozdělení (viz str. 3 až 30) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 30) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

Souvisící čs. normy

ČSN 01 0102 Názvosloví spolehlivosti v technice ČSN 01 0250 Statistické metody v průmyslové praxi.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 877-78 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Účinnost od: 1. 12. 1981

00018

Zdroj: www.cni.cz