Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.314.21

Listopad 1995

ODDĚLOVACÍ OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ
OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY
Požadavky

ČSN
IEC 742
+A1

35 1330

 

 

 

Isolating transformers and safety isolating transformers. Requirements

Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de sécurité. Règles

Trenntransformatoren und Sicherheitstransformatoren. Anforderungen

 

Tato norma je identická s IEC 742:1983 včetně její změny A1:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 38:1983 zavedena v ČSN IEC 38 Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC (33 0120)

IEC 50 Mezinárodní elektrotechnický slovník

IEC 51 zavedena v souboru ČSN IEC 51-1 až 9:1992 Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství (35 6203)

Část 1: Definice a všeobecné požadavky společné pro všechny části

Část 2: Speciální požadavky pro ampérmetry a voltmetry

Část 3: Speciální požadavky pro wattmetry a varmetry

Část 4: Speciální požadavky pro kmitoměry

Část 5: Speciální požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchronoskopy

Část 6: Speciální požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti

Část 7: Speciální požadavky pro vícefunkční přístroje

Část 8: Speciální požadavky pro příslušenství

Část 9: Doporučené zkušební metody

IEC 65:1985 zavedena v ČSN 36 7000 Výrobky spotřební elektroniky. Bezpečnostní ustanovení. Metody zkoušek (eqv IEC 65:1985)

IEC 68-2-2:1974 zavedena v ČSN IEC 68-2-2 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-2: Zkoušky B: Suché teplo (34 5791)

IEC 68-2-32:1975 dosud nezavedena

IEC 76 dosud nezavedena

IEC 83:1975 dosud nezavedena

IEC 85:1984 zavedena v ČSN 33 0250 Elektrotechnické predpisy. Triedy teplotnej odolnosti elektrickej izolácie (eqv IEC 85:1984)

IEC 127 zavedena v souboru ČSN EN 60127-1 až 5 Miniaturní pojistky (35 4730)

Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné vložky (1993)

Část 2: Tavné pojistkové vložky (1994)

Část 3: Subminiaturní pojistkové vložky (1994)

Část 4: Univerzální modulární pojistky (v návrhu)

 

© Český normalizační institut, 1995
18056


Strana 2

Část 5: Zásady pro vyhodnocování jakosti (v návrhu)

IEC 227 dosud nezavedena

IEC 245 dosud nezavedena

IEC 269-2:1986 zavedena v ČSN 35 4701-2 Pojistky nízkého napětí. Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) (eqv IEC 269-2:1986)

IEC 269-3:1987 zavedena v ČSN 35 4701-3 Pojistky nn. Závitové pojistky do 500 V, 100 A (eqv IEC 269-3:1987)

IEC 309 dosud nezavedena

IEC 317 zavedena v souboru ČSN IEC 317 (34 7307)

ČSN IEC 317-0-2:1993 Predmetové normy jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 0: Všeobecné požiadavky. Diel 2: Lakované medené pásy

ČSN IEC 317-0-4:1993 Predmetové normy jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 0: Všeobecné požiadavky. Diel 4: Vodiče pravouhlého prierezu s medeným holým alebo lakovaným jadrom a ovinutím skelnými vláknami

ČSN IEC 317-1 až 2; 7; 12 až 26 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (34 7307)

Část 1: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Část 2: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyuretanem, třída 130, s lepicí vrstvou

Část 7: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyimidem, třída 220

Část 12: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Část 13: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vrchní polyamidimidovou vrstvou, třída 200

Část 14: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Část 15: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

Část 16: Vodič pravoúhlého průřezu s měděným jádrem, lakovaný polyesterem, třída 155

Část 17: Vodič pravoúhlého průřezu s měděným jádrem, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Část 18: Vodič pravoúhlého průřezu s měděným jádrem, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Část 19: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 130

Část 20: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, třída 155

Část 21: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 155

Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180

Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

Část 24: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180

Část 25: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamidimidovou vrstvou, třída 200

Část 26: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyamid-imidem, třída 200

ČSN IEC 317-27:1993 Predmetové normy jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 27: Vodič pravouhlého prierezu s medeným jadrom a papierovým ovinutím

IEC 320:1981 zavedena v ČSN 35 4508 Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití (eqv IEC 320:1981)

IEC 364-4-41:1992 dosud nezavedena

IEC 364-5-51:1979 dosud nezavedena

IEC 454 dosud nezavedena


Strana 3

IEC 529:1989 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (33 0330)

IEC 584-1:1987 dosud nezavedena

IEC 664:1980 zavedena v ČSN 33 0520 Elektrotechnické

předpisy. Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (eqv IEC 664:1980, IEC 664A:1981)

IEC 685-1:1980 dosud nezavedena

IEC 685-2-1:1980 dosud nezavedena

IEC 884-1:1987 dosud nezavedena

IEC 1058-1:1990 dosud nezavedena

ISO 4046 dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN VDE 0551-1:1989 Trenntransformatoren und Sicherheitstransformatoren. Anforderungen

(Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory. Požadavky)

NEN-EN 60742:1990 Isolating transformers and safety isolating transformers. Requirements

(Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory. Požadavky)

NF C52-742:1989, NF EN 60742 Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de sécurité. Règles (Norme Européenne EN 60742)

(Oddělovací ochranné transformátory a bezpečnostní ochranné transformátory. Požadavky (Evropská norma EN 60742)

SEV-ASE 1113:1990 Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de sécurité. Règles

(Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory. Požadavky)

NBN C 52-742 R Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de sécurité. Règles

(Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory. Požadavky)

EN 60742:1989 Isolating transformers and safety isolating transformers. Requirements (IEC 742:1983, nodified)

(Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory. Požadavky (IEC 742:1983, mod)

prEN 60742:1994 Isolating transformers and safety isolating transformers. Requirements (IEC 742:1983+A1:1992, nodified)

(Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory. Požadavky (IEC 742:1983+A1:1992, mod)

 

Nahrazení dosavadních norem

Tato norma nahrazuje ČSN 35 1330 z 11. 2. 1987, která tímto pozbývá platnosti v plném rozsahu.

 

Změny oproti předchozí normě ČSN 35 1330

 

KAPITOLA I: VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

 

2 Definice

Rozšířeno o 2.53 ochranné oddělení a 2.54 ochranné stínění.

 

15 Mechanická pevnost

Doplněno ustanovením 15.4 týkajícím se transformátorů s vestavěnými kolíky vidlice a popisem zkoušky.

 

18 Konstrukce

Doplněno ustanovením 18.14 týkajícím se transformátorů třídy určených pro připojení pomocí pohyblivého přívodu.

 

22 Svorky pro vodiče přívodů

Rozšířeno o poznámku.


Strana 4

25 Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

Tabulka XV doplněna v poznámce o bod 7 a 8.

 

26 Odolnost proti teplu, nadměrnému teplu, ohni a plazivým proudům

Doplněno ustanovením 26.3 týkajícím se částí z izolantu přidržujících živé části v jejich poloze a popisem zkoušky.

 

26.3.1 a 26.3.2 vypuštěny.

 

Příloha IE

Obrázky příkladů 1 až 4 byly upraveny

 

KAPITOLA II: DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY

 

Oddíl pátý vypuštěn.

 

7 Značení

 

7.1 vypuštěno.

Doplněno ustanovením 7.101 týkajícím se transformátorů určených pro připojení pomocí síťového přívodu a vidlice.

 

8 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

 

8.6.4 byl upraven.

 

Oddíl druhý - Transformátorky pro hračky

 

14 Odolnost proti zkratu a přetížení

 

14.1 Změna v tabulce III.

 

19 Součásti

Doplněno ustanovením 19.3 týkajícím se vytvoření trvalého kontaktu.

 

Oddíl třetí - Zvonkové transformátorky

 

8 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

Doplněno ustanovením 8.6.4 týkajícím se transformátorků pro připojení k síti pomocí pohyblivého přívodu a vidlice.

 

13 Oteplení

 

13.2 upraveno.

 

Oddíl čtvrtý - Transformátory pro svítidla držená v ruce

 

Doplněna poznámka a článek 8 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem.

Doplněny:

 

Příloha A

 

Obrázek A.1 - Zdířkové svorky

Obrázek A.2 - Šroubové svorky a připojovací svorníky

Obrázek A.3

 

ČSN IEC 742+A1 obsahuje informativní národní přílohu, která obsahuje modifikace EN 60742:1989 oproti IEC 742:1983.


Strana 5

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, SZ 201, IČO 001 481, Ing. Jana Olšanská

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Petřík


Strana 6

Prázdná strana!


Strana 7

ODDĚLOVACÍ OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ

IEC 742

OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY

1983

Požadavky

+A1

Duben 1992


 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

9

Úvod

11

 

 

 

KAPITOLA I: VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

1

Rozsah použití a předmět normy

13

2

Definice

13

3

Všeobecné požadavky

18

4

Všeobecně o zkouškách

18

5

Jmenovité hodnoty

20

6

Třídění

20

7

Značení

20

8

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

23

9

Změna nastavení vstupního napětí

26

10

Výstupní napětí a výstupní proud při zatížení

27

11

Výstupní napětí naprázdno

27

12

Napětí nakrátko

28

13

Oteplení

28

14

Odolnost proti zkratu a přetížení

31

15

Mechanická pevnost

34

16

Ochrana proti škodlivému vniknutí vody a vlhkosti

35

17

Izolační odpor a elektrická pevnost

35

18

Konstrukce

37

19

Součásti

39

20

Vnitřní spojování

40

21

Připojení k síti a pohyblivé přívody

41

22

Svorky pro vodiče přívodů

45

23

Opatření pro ochranné spojení

49

24

Šrouby a spoje

50

25

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

52

26

Odolnost proti teplu, nadměrnému teplu, ohni a plazivým proudům

55

27

Odolnost proti korozi

58

 

 

 

Příloha IA Zkoušky v průběhu výroby

59

Příloha IB Příklady určené jako návod posuzování provedení podle 8.6

60

Příloha IC Příklady míst pro připojení zkušebního napětí

63

Příloha ID Měření povrchových cest a vzdušných vzdáleností

65

Příloha IE Příklady míst, ve kterých se měří povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti

69


Strana 8

KAPITOLA II: DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY PRO ODDĚLOVACÍ OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY

Oddíl první - Oddělovací transformátory pro všeobecné použití, transformátory pro holicí strojky a napájecí jednotky pro holicí strojky

2

Definice

72

5

Jmenovité hodnoty

72

7

Značení

72

8

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

73

11

Výstupní napětí naprázdno

73

13

Oteplení

74

14

Odolnost proti zkratu a přetížení

74

15

Mechanická pevnost

74

18

Konstrukce

75

19

Součásti

76

21

Připojení k síti a pohyblivé přívody

76

22

Svorky pro vodiče přívodů

77

23

Opatření pro ochranné spojení

77

 

 

 

Příloha II-1-A Požadavky na speciální zásuvky pro napájecí jednotky pro holicí strojky

78

 

 

 

KAPITOLA III: DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY

Oddíl první - Bezpečnostní ochranné transformátory pro všeobecné použití

5

Jmenovité hodnoty

80

7

Značení

80

8

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

80

11

Výstupní napětí naprázdno

80

21

Připojení k síti a pohyblivé přívody

81

 

 

 

Oddíl druhý - Transformátorky pro hračky

2

Definice

81

5

Jmenovité hodnoty

81

7

Značení

82

8

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

82

9

Změna nastavení vstupního napětí

82

10

Výstupní napětí a výstupní proud při zatížení

82

11

Výstupní napětí naprázdno

82

12

Napětí nakrátko

83

14

Odolnost proti zkratu a přetížení

83

15

Mechanická pevnost

83

18

Konstrukce

84

19

Součásti

84

21

Připojení k síti a pohyblivé přívody

85

 

 

 

Oddíl třetí - Zvonkové transformátorky

2

Definice

85

4

Všeobecně o zkouškách

85

5

Jmenovité hodnoty

86


Strana 9

6

Třídění

86

7

Značení

86

8

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

87

10

Výstupní napětí a výstupní proud při zatížení

87

11

Výstupní napětí naprázdno

87

13

Oteplení

87

14

Odolnost proti zkratu a přetížení

88

15

Mechanická pevnost

88

18

Konstrukce

88

19

Součásti

89

21

Připojení k síti a pohyblivé přívody

90

22

Svorky pro vodiče přívodů

90

24

Šrouby a spoje

91

 

 

 

Oddíl čtvrtý - Transformátory pro svítidla držená v ruce třídy III

2

Definice

91

5

Jmenovité hodnoty

91

7

Značení

91

8

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

91

10

Výstupní napětí a výstupní proud při zatížení

91

11

Výstupní napětí naprázdno

92

18

Konstrukce

92

21

Připojení k síti a pohyblivé přívody

92

 

 

 

Příloha A

93

Obrázky

98

Národní příloha (informativní)

105

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

Úvodní ustanovení

Tuto normu připravila IEC Subkomise 14D: Malé výkonové transformátory a speciální transformátory IEC Technické komise č. 14: Výkonové transformátory.

Návrhy byly diskutovány na zasedání v Nice v roce 1976 a ve Florencii v roce 1978.

Návrh dokumentu 14D(CO)7 jako výsledek pozdějšího zasedání byl předložen národním komitétům ke schválení podle šestiměsíčního pravidla v únoru 1979.

Dodatečné návrhy byly diskutovány na zasedání v Paříži a Berlíně v roce 1979. Návrh dokumentu 14D(CO)9 a 10 jako výsledek pařížského zasedání byl předložen národním komitétům ke schválení podle šestiměsíčního pravidla v


Strana 10

září a říjnu 1979 v uvedeném pořadí. Návrh dokumentu 14D(CO)11, 12 a 17 jako výsledek berlínského zasedání byl předložen národním komitétům ke schválení podle šestiměsíčního pravidla v dubnu 1980 a březnu 1981 v uvedeném pořadí.

Doplňky k dokumentům 14D(CO)9, 14D(CO)16 byly předloženy národním komitétům ke schválení podle dvouměsíčního pravidla v březnu 1981.

Národní komitéty následujících zemí jasně hlasovaly ve prospěch publikace:

 

10Y1.gif

 

Jsou použity tyto typy písma:

-  požadavky:                   garmond

-  zkušební ustanovení:    kurzíva

-  vysvětlivky:                   borgis

 

Další souvisící IEC normy

IEC 38 IEC Standard Voltage (IEC normalizovaná napětí)

IEC 50 International Electrotechnical Vocabulary (Mezinárodní elektrotechnický slovník)

IEC 51 Recommendations for Direct Acting Indicating Electrical Measuring Instruments and their Accessories (Doporučení pro stejnosměrné přímoukazující měřicí přístroje a jejich příslušenství)

IEC 65 Safety Requirements for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household and Similar General Use (Bezpečnostní požadavky pro elektronické a podobné přístroje pro domácí a podobné použití napájené ze sítě)

IEC 68-2-2 Basic Environmental Testing Procedures, Part 2: Tests - Tests B: Dry Heat (Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo)

IEC 76 Power Transformers (Výkonové transformátory)

IEC 83 Plugs and Socket-outlets for Domestic and Similar General Use. Standards (Zásuvky a vidlice pro domácnost a podobná použití)


Strana 11

IEC 85 Recommendations for the Classification of Materials for the Insulation of Electrical Machinery and Apparatus in relation to their Thermal Stability in Service (Doporučení pro klasifikaci materiálů pro izolaci elektrických strojů a příslušenství s ohledem na jejich tepelnou stabilitu při provozu)

IEC 127 Cartridge Fuse-links for Miniature Fuses (Miniaturní pojistky)

IEC 227 Polyvinyl Chliride Insulated Cables of Rated Voltages up to and including 450/750 V (Kabely a vodiče s PVC izolací s jmenovitým napětím do 450/750 V včetně)

IEC 245 Rubber Insulated Cables of Rated Voltages up to and including 450/750 V (Kabely a vodiče s pryžovou izolací s jmenovitým napětím do 450/750 V včetně)

IEC 269-3 Low-voltage Fuses, Part 3: Supplementary Requirements for Fuses for Domestic and Similar Applications (Nízkonapěťové pojistky. Část 3: Dodatečné požadavky pro pojistky pro domácí a podobné použití)

IEC 309 Plugs, Shocket-outlets and Couplers for Industrial Purposes (Vidlice a zásuvky a zásuvkové spojení pro průmyslové použití)

IEC 317 Specifications for Particular Types of Winding Wires (Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí)

IEC 364-4-41 Electrical Installations of Buildings, Part 4: Protection for Safety. Chapter 41: Protection against Electrical Shock (Elektrické instalace budov. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem)

IEC 364-5-51 Electrical Installations of Buildings, Part 5: Selection and Erection of Electrical Equipment. Chapter 51: Common Rules (Elektrické instalace budov. Část 5: Výběr a montáž elektrických zařízení. Kapitola 51: Společná ustanovení)

IEC 454 Specifications for Pressure-sensitive Adhesive Tapes for Electrical Purposes (Předpisy pro tlakově citlivé přilnavé pásky pro elektrické účely)

IEC 529 Classification of Degrees of Protection provided by Enclosures (Klasifikace stupňů ochrany poskytované kryty)

IEC 584-1 Thermocouples, Part 1: Reference Tables (Termočlánky. Část 1: Referenční tabulky)

 

Změna č. 1:1992

Tuto změnu připravila subkomise 14D: Malé výkonové transformátory a tlumivky a speciální transformátory a tlumivky IEC Technické komise č. 14: Výkonové transformátory.

Text této změny je na základě následujících dokumentů:

     DIS                Zpráva o hlasování

14D(CO)34              14D(CO)36

Úplné informace o hlasování pro schválení této změny lze najít ve Zprávách o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Jestliže jsou odkazy na IEC 529, je míněno 1. vydání.

 

Úvod

 

Tato norma má několik kapitol:

-  Kapitola I obsahuje všeobecné požadavky na všechny oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory pro jakékoliv použití.

-  Kapitola II obsahuje doplňkové požadavky platné pro oddělovací ochranné transformátory.

Tato kapitola je rozdělena na oddíly platné pro různé druhy transformátorů1):

*  Oddíl první: Oddělovací ochranné transformátory pro všeobecné použití, transformátory pro holicí strojky a pro napájecí jednotky pro holicí strojky.

Každý oddíl je nezávislý na ostatních oddílech a doplňcích (nebo úpravách), avšak všechny souvisí s kapitolou I: Všeobecné požadavky.

-  Kapitola III obsahuje doplňkové požadavky pro bezpečnostní ochranné transformátory.


Strana 12

Tato kapitola je rozdělena na oddíly platné pro různé druhy transformátorů1):

*  Oddíl první: Transformátory pro všeobecné použití

*  Oddíl druhý: Transformátorky pro hračky

*  Oddíl třetí: Zvonkové transformátorky

*  Oddíl čtvrtý: Transformátory pro svítidla držená v ruce třídy III

Každý oddíl je nezávislý na ostatních oddílech a doplňcích (nebo úpravách), avšak všechny souvisí s kapitolou I: Všeobecné požadavky.

 

_______________

1) Podrobnější rozdělení kapitol II a III dovoluje začlenění dalších požadavků pro jiné druhy transformátorů


Strana 13

KAPITOLA I: VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

 

1 Rozsah použití a předmět normy

 

1.1 Použití normy

Tato norma platí pro nepřenosné nebo přenosné jednofázové nebo vícefázové, vzduchové oddělovací ochranné transformátory (dále jen oddělovací transformátory) a bezpečnostní ochranné transformátory (dále jen bezpečnostní transformátory) sdružené nebo nesdružené, jejichž jmenovité vstupní napětí transformátoru nepřevyšuje 1 000 V st a s jmenovitým kmitočtem transformátoru nejvýše 500 Hz, přičemž jmenovitý výkon transformátoru nepřevyšuje:

-  u oddělovacích transformátorů:

25 kVA u jednofázových transformátorů

40 kVA u vícefázových transformátorů

-  u bezpečnostních transformátorů:

10 kVA u jednofázových transformátorů

16 kVA u vícefázových transformátorů

Jmenovitá výstupní napětí naprázdno nesmějí být vyšší než:

-  u oddělovacích transformátorů 1 000 V st a (1 000 x Ö2) V pro nevyhlazený ss proud;

-  u bezpečnostních transformátorů 50 V st (efektivní hodnota) a/nebo 120 V ss bez zvlnění mezi vodiči nebo mezi vodičem a zemí.

Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v doplňujících částech kapitoly II a III, platné pro jednotlivé druhy transformátorů.

Tato norma platí pro ty oddělovací transformátory, které se užívají tehdy, jestliže technické normy požadují oddělení obvodů pro napájení některých částí obvodu nebo spotřebiče (holicí strojky, přenosné nářadí, žací strojky atd.).

Tato norma platí rovněž pro bezpečnostní transformátory užívané pro napájení obvodů spotřebičů (hračky, zvonky, přenosné nářadí, ruční svítilny atd.) na malé bezpečné napětí.

Platí rovněž pro transformátory sdružené se speciálními druhy spotřebičů, v rozsahu určeném příslušnými technickými komisemi IEC.

Tato norma rovněž platí pro suché transformátory nebo zapouzdřené transformátory. Neplatí pro transformátory naplněné tekutými dielektriky nebo práškovými hmotami.

V místě se zvláštním prostředím může být nutné uplatnění zvláštních požadavků podle IEC 364-5-51:1979.

 

1.2 Předmět normy

Hlavním účelem této normy je stanovení požadavků na bezpečnost oddělovacích transformátorů a bezpečnostních transformátorů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz