Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 681.3:16

Prosinec 1995

Zpracování informací
SPECIFIKACE JEDNODUCHÝCH
ROZHODOVACÍCH TABULEK

ČSN
ISO 5806

36 9010

 

 

 

Information processing - Specification of single-hit decision tables

Traitement de l'information - Spécification des tables de décision à une réponse

Informationsverarbeitung - Spezifikation für Entscheidungstabellen mit je einer Antwort

 

Tato norma obsahuje ISO 5806:1984.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2382-1 zavedena v ČSN ISO 2382-1 Zpracování dat. Slovník. Část 1: Základní termíny (36 9001)

ISO 2382-2 zavedena v ČSN ISO 2382-2 Zpracování dat. Slovník. Část 2: Programování číslicových počítačů (36 9001)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS 5487   Specification for single-hit decision tables

(Specifikace jednoduchých rozhodovacích tabulek)

DIN 66241 Informationsverarbeitung; Entscheidungstabelle, Beschreibungsmittel.

(Zpracování informací. Rozhodovací tabulka. Prostředek popisu)

 

Vypracování

Zpracovatel: RECHEK, Praha, IČO 13155008, Ing. Jindřich Řechtáček

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková

 

ã Český normalizační institut, 1995
18238


Strana 2

ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

ISO 5806

SPECIFIKACE JEDNODUCHÝCH

První vydání

ROZHODOVACÍCH TABULEK

1984-12-15


 

MDT 681.3:16

 

Deskriptory: data processing, information interchange, decision tables, specifications

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy a rozsah působnosti

3

2

Odkazy na normy

3

3

Definice

3

4

Formát

4

4.1

Rozhodovací tabulky

4

4.2

Popisy podmínek

5

4.3

Popisy akcí

5

5

Vztahy mezi prvky tabulky

5

5.1

Podmínky

5

5.2

Akce

5

5.3

Pravidla

6

6

Vztahy mezi rozhodovacími tabulkami

6

6.1

Vztah sekvence

6

6.2

Vztah výběru

7

6.3

Vztah opakování

7

6.4

Vztah vložení

8

6.5

Kombinace vztahů

9

7

Interpretace rozhodovacích tabulek

10

7.1

Sloupcová metoda

10

7.2

Lineární metoda

10

7.3

Úplnost

10

Přílohy

A Doporučení pro přípravu

11

A.1 Konstrukce popisu podmínek

11

A.2 Rozdělování tabulek

11

A.3 Zjednodušení tabulky

12

A.4 Pravidlo kontrolního výpočtu

13

B Příklady druhů rozhodovacích tabulek

14

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi jsou před tím, než jsou přijaty jako mezinárodní normy Radou ISO, rozesílány všem členům k připomínkovému řízení. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících národních orgánů.

 

Mezinárodní norma ISO 5806 byla připravena technickou komisí ISO/TC 97, Systémy zpracování informací.


Strana 3

1 Předmět normy a rozsah působnosti

 

Tato mezinárodní norma specifikuje základní formát jednoduchých rozhodovacích tabulek a příslušné definice společně s doporučenými konvencemi pro jejich přípravu a používání.

 

POZNÁMKY

1 Tato mezinárodní norma se zabývá používáním rozhodovacích tabulek v kontextu dokumentace informačních systémů založených na počítačích. Nezabývá se jiným používáním, jako je např. reprezentace programových příkazů.

2 Formát a konvence pro přípravu a používání „vícenásobných" rozhodovacích tabulek není předmětem této mezinárodní normy.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz