Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

67.060;67.180.10

Září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování

ČSN 56 0130-2


56 0130

 

 

 

Methods of confectioner's products analysis - Part 2: Sampling

Méthodes d'examination des produits patisseries - Part 2: Prélèvement d'échantillons

Untersuchungsmethoden für Konditoreiprodukten - Teil 2: Bemusterung

 

Předmluva

 

ČSN 56 0130 sestává z následujících částí se společným názvem Metody zkoušení cukrářských výrobků:

 

Část 1: Všeobecná ustanovení

 

Část 2: Vzorkování

 

Část 3: Stanovení vody

 

Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

 

Část 5: Stanovení cukrů

 

Část 6: Stanovení tuku

 

Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin

 

Část 8: Stanovení sorbitolu

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz