Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 11.060.20

Leden 1996

Stomatologie
STOMATOLOGICKÉ ROTAČNÍ NÁSTROJE
Zkušební metody
(ISO 8325:1985)

ČSN
EN 28 325

85 6050

 

 

 

Dentistry. Dental rotary instruments. Test methods(ISO 8325:1985)

Art dentaire. Instruments rotatifs dentaires. Méthodes d'essai(ISO 8325:1985)

Zahnheilkunde. Zahnärztliche rotierende Instrumente. Prüfverfahren (ISO 8325:1985)

 

Tato národní norma je identická s EN 28325:1990 (včetně její opravenky AC1 z dubna 1990) a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 28325:1990 (including its Corrigendum AC1 from April 1990) and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 1101   dosud nezavedena

ISO 1797-1   dosud nezavedena

ISO 1797-2   dosud nezavedena

ISO 2859  zavedena v ČSN ISO 2859-1 Statistické přejímky srovnáváním. Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii (01 0261),

 

© Český normalizační institut, 1995
18437


Strana 2

v ČSN ISO 2859-2 Statistické přejímky srovnáváním. Část 2: Přejímací plány LQ pro kontrolu izolovaných dávek (01 0261),

v ČSN ISO 2859-3 Statistické přejímky srovnáváním. Část 3: Občasná přejímka (01 0261)

ISO 3630   dosud nezavedena

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz