Zdroj: www.cni.cz

ICS 33. 160. 40                                                 ČESKÁ NORMA                                               Prosinec 1995

TECHNIKA MĚŘENÍ A PROVOZNÍ NASTAVENÍ VIDEOMAGNETOFONŮ PRO PROFESIONÁLNÍ

ÚČELY

Část 1: Provozní nastavení analogových

videomagnetofonů pro záznam úplného signálu

ČSN

IEC 1055-1

36 8510

Measurement techniques and operational adjustment of broadcast VTRs

Part 1 Operational adjustment on analogue composite broacast VTRs

Techniques de mesures et réglages en exploitation des magnétoscopes de radiodiffusion

Partie 1 Réglages en exploitation des magnétoscopes de radiodiffusion analogiques composites

Technik der Messung und Operationeinstellung des MAZ für Fernsehsendung

Teil 1 Operationeinstellung des MAZ für Fernsehsendung

Tato norma je identická s technickou zprávou IEC 1055-1: 1991. Národní předmluva

Citované normy, doporučení a zprávy

IEC 698 neplatná, nahrazena IEC 1055-1 (tato norma) a IEC 1055-2 dosud nezavedena

EBU Tech. 3219-1 dosud nezavedena

EBU Tech. 3219-2 dosud nezavedena

EBU Tech. 3219-3 dosud nezavedena

EBU Tech. 3219-4 dosud nezavedena

Technické zprávy EBU (Evropské rozhlasové unie) jsou dostupné v úseku informatiky Českého normalizačního institutu

Vypracování normy

Zpracovatel: Idea NOVA, IČO 10137734, Ing Josef Novák Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1995

18459


ČSN IEC 1055-1

TECHNIKA MĚŘENÍ A PROVOZNÍ NASTAVENÍ VIDEOMAGNETOFONŮ PRO PROFESIONÁLNÍ ÚČELY Část 1: Provozní nastavení analogových videomagnetofonů pro záznam úplného signálu.

IEC 1055-1

První vydání

1991-05

Obsah

Článek

Předmluva Úvod

Oddíl 0 - Všeobecně

Předmět normy....................................................................................... 0. 1

Oddíl 1 - Provozní nastavení videomagnetofonů s příčným záznamem

Nastavovací pásek EBU................................................................................    1. 1

Nastavení přehrávacího řetězu...........................................................................    1. 2

Nastavení záznamového řetězu..........................................................................    1. 3

Mechanické nastavení bubínku s hlavami..................................................................    1. 4

Oddíl 2 - Provozní nastavení videomagnetofonů s formátem В

Nastavovací pásky pro formát В..........................................................................   2. 1

Nastavení přehrávacího řetězu..........................................................................   2. 2

Nastavení záznamového řetězu..........................................................................   2. 3

Provozní mechanická nastavení .........................................................................   2. 4

Oddíl 3 - Provozní nastavení videomagnetofonů s formátem С

Nastavovací pásky pro formát С.........................................................................   3. 1

Nastavení reprodukčního řetězu.........................................................................   3. 2

Nastavení záznamového řetězu..........................................................................   3. 3

Provozní mechanická nastavení..........................................................................   3. 4

Oddíl 4 - Provozní nastavení televizních záznamových strojů U-matic H

Všeobecné úvahy......................................................................................   4. 1

Nastavení reprodukčního řetězu.........................................................................   4. 2

Nastavení záznamového řetězu..........................................................................   4. 3

Mechanická nastaven.................................................................................   4. 4

Příloha A Péče o nastavovací pásky

Příloha В Bibliografie

Předmluva

1)   Oficiální rozhodnutí nebo dohody týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3)   Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.

2


ČSN IEC 1055-1

Tato technická zpráva byla vypracována EBU (European Broadcast Union) a schválena Subkomisí 60B Záznam obrazu Technické komise IEC č. 60 Záznam.

Text této zprávy je založen na následujících dokumentech:

Šestiměsíční pravidlo

Zpráva o hlasování

60B (C. O. ) 103

60B (C. O. )114

Úplnou informaci o hlasování o schválení této zprávy lze nalézt ve zprávě o hlasování uvedené ve výše uvedené tabulce.

Tato zpráva byla publikována v době, kdy se očekávalo dokončení prací na normě na metody měření videomagnetofonů používaných pro profesionální účely, která také nahradí IEC 698. Podrobné informace o tomto úkole uvádí aktuální Ročenka a Katalog IEC.

Evropská rozhlasová unie (EBU) vydává řadu dokumentů zabývajících se technikou měření a postupy provozního nastavování videomagnetofonů pro profesionální účely. Dokumenty, které jsou v současné době plánovány budou zahrnovat následující všeobecné otázky:

EBU Tech. 3219-1 Nastavovací a referenční pásky (připravuje se).

EBU Tech. 3219-2 Provozní nastavovací postupy (tato zpráva).

EBU Tech. 3219-3 Zvláštní elektrická měření na televizní záznamové stroje (připravuje se).

EBU Tech. 3219-4 Zvláštní mechanická měření na televizní záznamové stroje (publikována).

Tato zpráva, dokument Tech. 3219-2, je prvním z těchto dokumentů a zabývá se postupy pro provozní nastavování.

Přílohy А а В jsou uvedeny pouze pro informaci.

Úvod

Tato technická zpráva popisuje postupy provozního nastavování, které jsou vlastní typům videomagnetofonů používaných v televizní tvorbě a které EBU doporučila. Pro tyto stroje je důležité, aby byly nastaveny podle jasně definovaných pravidel tak, aby zaznamenané pásky plně odpovídaly normám a tak, aby nedocházelo к problémům s kompatibilitou při mezinárodní výměně programů. Tato doporučení jsou založena na výsledcích šetření provedených pracovní skupinou G2 EBU (televizní záznam na pásek).

Oddíl 1 týkající se videomagnetofonů s příčným záznamem obsahuje odpovídající části dokumentu EBU Tech. 3219 (publikovaného v roce 1976), vhodně aktualizované.

Oddíl 2 a 3 se týká formátů В а С, používajících pásek 25, 4 mm.

Oddíl 4 se zabývá stroji U-matic H používajícími pásek 19 mm. Tento typ se nedoporučuje pro mezinárodní výměnu, ale je široce používán v elektronickém zpravodajství. Tyto tři oddíly byly napsány na základě studií Skupiny specialistů G2/MES.

Příloha A popisuje opatření nutná při práci s referenčními pásky, mají-li si zachovat přesnost potřebnou pro účely nastavování.

Bibliografie (Příloha B) vyjmenovává dokumenty vydané mezinárodními organizacemi, které se zabývají normalizací televizního magnetického záznamu, zejména příslušné normy EBU a IEC.

3


ČSN IEC 1055-1

Oddíl 0 - Všeobecně

0. 1 Předmět normy

Tato technická zpráva definuje provozní nastavení profesionálních videomagnetofonů pro záznam úplného analogového signálu.

4

Zdroj: www.cni.cz