Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.240.00; 29.120.50

Leden 1996

Elektrotechnické předpisy
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 4: Bezpečnost
Kapitola 45: Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-45
HD 384.4.45 S1


 

 

idt IEC 364-4-45:1984

 

Electrical equipment and installation. Part 4: Protection for safety. Chapter 45: Protection against undervoltage

Matériels et installation électriques. Quatrième partie: Protection pour assurer la sécurité. Chapitre 45: Protection contre les baisses de tension

Elektrische Starkstromanlagen. Teil 4: Schutzmabnahmen. Kapitel 45: Schutz gegen Unterspannung

 

V této normě jsou zapracovány všechny údaje z IEC 364-4-45: 1984 Elektrická instalace v budovách. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím a z HD 384.4.45 S1:1988

 

Předmluva

 

V této normě jsou převzaty všechny údaje z IEC 364-4-45: 1984, které jsou shodné s HD 384.4.45 S1:1988.

Údaje souhlasné s IEC 364-4-45:1984 i HD 384.4.45 S1:1988 jsou označeny stejným číslem článku jako v této IEC a v tomto HD.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz