Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 91.140.50

Leden 1996

Elektrotechnické předpisy
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních
objektech
Oddíl 706: Omezené vodivé prostory

ČSN 33 2000-7-706
HD 384.7.706 S1


 

 

mod IEC 364-7-706:1983

 

Electrical equipment and installations Part 7: Requirements for special installations or locations. Section 706: Restrictive conducting locations

Matériels électriques et installations. Septième partie: Règles pour les installations et emplacements spéciaux. Section 706: Enceintes conductrices exigues

Elektrische Starkstromanlagen. Teil 7: Bestimmungen für Betriebsstätte, Räume und Anlage besonderer Art. Hauptabschnitt 706: Begrenzte leitfähige Räume.

 

Tato norma obsahuje HD 384.7.706 S1:1991, který modifikuje IEC 364-7-706:1983.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

Citované normy

1

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

2

Porovnání s IEC 364-7-706

2

Informační údaje z IEC 364-7-706:1983

2

Informační údaje z HD 384.7.706 S1:1991

2

Oddíl 706 Omezené vodivé prostory

3

700.1 Úvod

3

706 Omezené vodivé prostory

3

706.1 Předmět normy

3

706.4 Bezpečnost

3

706.41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

3

706.471 Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

3

706.471.1 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

3

706.471.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

4

 

Předmluva

 

Základem této normy je norma IEC 364-7-706:1983, která je upravena podle HD 384.7.706 S1:1991. Tato norma je částí souboru norem ČSN 33 2000, do kterého jsou přebírány normy IEC 364 podle ČSN 33 2000 část 1 (mod IEC 364-1). Články této normy jsou číslovány shodně s IEC 364-7-706.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz