Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 37.080

Leden 1996

Mikrografie - Snímkování dokumentů
na 16mm a 35mm
halogenidostříbrný mikrografický film -
Pracovní postupy

ČSN
ISO 6199

01 3845

 

 

 

Micrographics - Microfilming of documents on 16mm and 35mm silver-gelatin type microfilm - Operating procedures

Micrographie - Micrographie des documents sur films argentiques de 16mm et 35mm - Techniques opératoires

Mikrographie - Verfilmung von Schrifttum auf 16mm und 35mm Mikrofilm vom Silber-Gelatine Typ - Verfahrensweisen

 

Tato norma je identická s ISO 6199:1991.

This standard is identical with ISO 6199:1991.

 

Národní předmluva

Nemá-li mikrofilm jako zdroj informací přinášet problémy uživatelům, musí jeho stavba napomáhat vyhledávání zaznamenaných dokumentů. Rozsah mezinárodní výměny informací v mikrofilmech vyvolal nezbytnost sjednocení pravidel pro stavbu mikrofilmu, použití symbolů a značek, pro opravná snímkování, slepky apod.

 

Poněvadž po vydání normy ISO 446 v roce 1991 byla zdokonalena hlediska pro posuzování jakosti, jsou připojeny národní přílohy NA, NB a ND, které se opírají o využití zkušebního obrazce ČSN ISO 446, resp. ČSN 01 3820. Příloha NC odkazuje na prameny právní úpravy průkaznosti v České republice.

 

Citované normy

ISO 446:1991 zavedena v ČSN ISO 446 Mikrografie. Zkušební znak ISO a zkušební obrazec ISO 1. Popis a použití (01 3819)

ISO 543:1990   dosud nezavedena

ISO 554:1976   dosud nezavedena

ISO 3272-1:1983   dosud nezavedena

ISO 3334:1989 dosud nezavedena (obdobná je ČSN 01 3823 Reprografie. Zkušební obrazce rozlišovací schopnosti. Rozměry a technické požadavky)

ISO 4330:1987   dosud nezavedena

ISO 4331:1986   dosud nezavedena

ISO 4332:1986   dosud nezavedena

ISO 5466:1986 zavedena v ČSN ISO 5466 Fotografie. Zpracované bezpečné fotografické filmy. Požadavky na uložení (66 6803)

ISO 6196-1:1980 zavedena v ČSN ISO 6196-1 Mikrografie - Slovník - Část 1: Obecné termíny (01 3800)

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18900


Strana 2

ISO 6196-2:1982 zavedena v ČSN ISO 6196-2 Mikrografie - Slovník - Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování (01 3800)

ISO 6196-3:1983   dosud nezavedena

ISO 6196-4:1987   dosud nezavedena

ISO 6196-5:1987 zavedena v ČSN ISO 6196-5 Mikrografie - Slovník - Část 5: Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola (01 3800)

ISO 6196-6:1992 zavedena v ČSN ISO 6196-6 Mikrografie - Slovník - Část 6: Přístroje (01 3800)

ISO 6200:1990   dosud nezavedena

ISO 9878:1990   dosud nezavedena

ISO 10196:1990 zavedena v ČSN ISO 10196 Mikrografie. Doporučení pro přípravu předloh (01 38 08)

ISO/TR 10200:1990 dosud nezavedena (viz národní příloha NC)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Mikrografie, spol. s r. o., Praha, IČO 45793743, Dr. Stanislav Konečný

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 6199:1991

Mikrografie - Snímkování dokumentů

První vydání

na 16mm a 35mm halogenidostříbrný

1991 - 07 - 15

mikrografický film - Pracovní postupy


 

MDT 778.14:002

 

Deskriptory: micrographics, reproduction (documents), microfilm, shots, silverfilm, operating requirements.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organisace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) na všech úkolech elektrotechnické normalizace.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se zasílají členům ISO k hlasování. Vydání mazinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasovacích členů.

 

Mezinárodní morma ISO 6199 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 171 Mikrografie a optická paměťová média pro záznam, ukládání a užívání dokumentů a zobrazení

 

Přílohy této mezinárodní normy A, B, C, D a E jsou pouze informativní.

 

Úvod

Tato mezinárodní norma stanoví postupy pro zhotovení mikrofilmů se standardními znaky úpravy a ve standardní jakosti z různých předloh.

Splnění těchto podmínek umožní operátorům zhotovit čitelný mikrofilm.

 

1   Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví obecné zásady pro snímkování dokumentů na 16mm a 35mm halogenidostříbrný mikrografický film včetně polohy mikrozáznamů, plochy pro kódy a pro informace nezbytné k usnadnění identifikace, klasifikace, zkoušení mikrofilmu a uživatelské práce s ním. Vztahuje se na krokové a průběžné snímkování.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz