Zdroj: www.cni.cz

ICS 33. 040. 40; 35. 100. 40                                      ČESKÁ NORMA                                               Březen 1996

Informační technika

PROPOJENÍ OTEVŘENÝCH SYSTÉMŮ

Struktura informací managementu: Část 1: Model informací managementu

ČSN

ISO/IEC 10165-1

36 9682

Information technology - Open Systems Interconnection - Structure of management information - Part 1: Management Information Model

Technologies de l'information - Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) - Structure des informations de gestion - Partie 1: Modèle d'informations de gestion

Informationstechnologiesysteme - Kommunikation Offener Systeme - Managementdienste - Strukturierung der Managementinformation - Teil 1: Informationsmodell

Tato norma je identická s ISO/IEC 10165-1: 1993 včetně její technické opravy Technical corrigendum 1: 1993 This standard is identical with ISО/IЕС 10165-1: 1993 including its Technical corrigendum 1: 1993

Národní předmluva

Norma má národní přílohu NA (informativní), která obsahuje abecední rejstřík českých termínů a jejich anglických ekvivalentů

Citované normy

ISO 7498: 1984 zavedena v ČSN EN 27498 Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Základný referenčný model (36 9614) (idt. ISO 7498: 1984+Add. 1: 1987)

ISO 7498-2: 1989 zavedena v ČSN ISO 7498-2 Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Časť 2: Bezpečnostná architektúra (36 9615)

ISO/IEC 7498-3: 1989 zavedena v ČSN ISO/IEC 7498-3 Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Základný referenčný model. Časť 3: Pomenúvanie a adresovanie (36 9616)

ISO/IEC 7498-4: 1989 zavedena v ČSN ISO 7498-4 Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Základný referenčný model. Časť 4: Základná struktúra spracovania (36 9617)

ISO/IEC 8824: 1990 zavedena v ČSN ISO/IEC 8824 Informační technika. Propojení otevřených systémů. Abstraktní syntaktická notace jedna (ASN. 1). Specifikace (36 9632)

ISO/IEC 9594-2: 1990 dosud nezavedena

ISO/IEC 9594-3: 1990 dosud nezavedena

ISO/IEC 9595: 1991 dosud nezavedena

ISO/IEC 9596-1: 1991 zavedena v ČSN ISO/IEC Informační technika. Propojení otevřených systémů. Společný informační protokol pro management (36 9646)

ISO/IEC 10040: 1992 zavedena v ČSN ISO/IEC Informační technika. Propojení otevřených systémů. Přehled managementu systémů (36 9649)

ISO/IEC 10164-5: 1993 dosud nezavedena

ISO/IEC 10165-4: 1992 dosud nezavedena

ISO/IEС 10165-5: 1993 dosud nezavedena

© Český normalizační institut, 1995

19010


ČSN ISO/IEC 10165-1

Citovaná doporučení CCITT

CCITTX. 200 (1988) CCITT X. 208 (1988) CCITT X. 501 (1988) CCITT X. 511 (1988) CCITT X. 700 (1992) CCITT X. 701 (1992) CCITT Х. 710 (1991) CCITT X. 711 (1991) CCITT X. 722 (1992) CCITT X. 734 (1992) CCITT X. 800 (1991)

Doporučení CCITT jsou dostupná v Technickém zkušebním ústavu telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4.

Obdobné zahraniční normy

BS ISO/IEC 10165-1: 1993 Information technology. Open systems interconnection. Structure of management information. EQV Management information model (Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura informací managementu. Model informací managementu

Vypracování normy

Zpracovatel: MSB Logistik s. r. o., Praha, IČO 41695844 - Ing. Jana Lukešová Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková


ČSN ISO/IEC 10165-1

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technika PROPOJENÍ OTEVŘENÝCH SYSTÉMŮ Struktura informací managementu: Část 1: Model informací managementu

ISO/IEC 10165-1

První vydání 1993-09-15

Doporučení CCITT X. 720 (1992 E)

MDT 681. 3: 691. 39

Deskriptory: data processing, information interchange, network interconnection, open systems interconnection, management, information, models

Obsah

Strana

1      Předmět normy a oblast použití............................................................................................................................................      4

2      Normativní odkazy...............................................................................................................................................................      5

2. 1    Identická doporučení CCITT I mezinárodní normy.............................................................................................................      5

2. 2    Dvojice doporučení I mezinárodní normy, ekvivalentní technickým obsahem...................................................................      5

2. 3    Další odkazy.........................................................................................................................................................................      6

3      Definice................................................................................................................................................................................      6

3. 1    Definice základního referenčního modelu...........................................................................................................................      6

3. 2    Definice základní struktury managementu...........................................................................................................................      6

3. 3    Definice přehledu managementu systémů...........................................................................................................................      6

3. 4    Definice služby společného managementu informací..........................................................................................................      7

3. 5    Definice abstraktní syntaktické notace jedna ASN. 1...........................................................................................................      7

3. 6    Směrnice pro stanovení definic spravovaných objektů........................................................................................................      7

3. 7    Definice bezpečnostní architektury......................................................................................................................................      7

3. 8    Další definice.......................................................................................................................................................................      9

4      Zkratky.................................................................................................................................................................................      9

5      Informační model.................................................................................................................................................................      9

5. 1    Pojetí spravovaných objektů využívající objektově orientovaný návrh..............................................................................     10

5. 2    Kompatibilita a styková provozuschopnost.........................................................................................................................     14

5. 3    Operace managementu systémů...........................................................................................................................................     16

5. 4    Filtry.....................................................................................................................................................................................    26

5. 5    Oznámení.............................................................................................................................................................................    27

6      Principy omezení a pojmenování.........................................................................................................................................    27

6. 1    Omezení...............................................................................................................................................................................    27

6. 2    Strom pojmenování..............................................................................................................................................................    28

6. 3    Struktura jména....................................................................................................................................................................    29

7      Atributy vrcholu...................................................................................................................................................................    30

Národní příloha NA....................................................................................................................................................................    33

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) společně tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní organizace, které jsou členy ISO nebo IEC se na vývoji mezinárodních norem účastní prací v technických komisích, vytvořených pro jednotlivé oblasti techniky. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblasti společných zájmů. S ISO a IEC spolupracují také další vládní i nevládní organizace.

3


ČSN ISO/IEC 10165-1

Pro oblast informační techniky vytvořily ISO a IEC společnou technickou komisi IS(MEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí jsou rozesílány národním organizacím ke schválení. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO/IEC 10165-1 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technika ve spolupráci s CCITT. Identický text je vydán jako doporučení CCITT X. 720.

ISCMEC 10165 je složena z následujících částí pod celkovým názvem Informační technika - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu:

-   Část I: Model informací managementu

-  Část 2: Definice informací managementu

-  Část 4: Směrnice pro definování spravovaných objektu

-  Část 5: Generické informace managementu

-    Část 6: Požadavky a směrnice pro proformy prohlášení o shodě implementace přiřazené k informacím managementu

Úvod

ISO/IEC 10165 je norma obsahující více částí, která je vypracovaná v souladu s ISO 7498 a ISO/IEC 7498-4. ISO/IEC 10165 souvisí s následujícími mezinárodními normami:

-  ISO/IEC 9595: 1990, Information technology - Open Systems Interconnection - Common management information service definition (Informační technika - Propojení otevřených systémů - Definice služby společného managementu informací);

-  ISO/IEC 9596: 1990, Information technology - Open Systems Interconnection - Common management information protocol (Informační technika - Propojení otevřených systémů - Protokol společného managementu informací);

-   ISO/IEC 10040: 1992, Information technology - Open Systems Interconnection - Systems management overview (Informační technika - Propojení otevřených systémů - Přehled managementu systémů);

-  ISO/IEC 10165: 1992, Information technology - Open Systems Interconnection - Structure of management information (Informační technika - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu).

1 Předmět normy a oblast použití

Toto doporučení I mezinárodní norma je jedním z řady doporučení I mezinárodních norem pro službu informací pro management (Management Information Service) (MIS) v OSI. Toto doporučení I mezinárodní norma definuje informační model spravovaných objektů a jejich atributy, které odpovídají informačním hlediskům modelu managementu systémů uvedeným v přehledu managementu systémů doporučení CCITT X. 701 ISO/IEC 10040, a tak dává к disposici modelová pojetí nezbytná к vývoji ostatních doporučení I mezinárodních norem managementu systémů. Definuje také zásady pojmenování spravovaných objektů a atributů.

Toto doporučení I mezinárodní norma definuje logickou strukturu informací managementu systémů. V souladu s doporučeními CCITT X. 700 I ISO 7498-4 a X. 701 I ISO/IEC 10040 jsou informace managementu strukturovány v podobě spravovaných objektů, jejich atributů, operací managementu, které mohou být na nich prováděny, a oznámení, která mohou vysílat. Množina spravovaných objektů v otevřeném systému vytváří společně se svými atributy bázi informací managementu (MIB) tohoto otevřeného systému.

Toto doporučení I mezinárodní norma definuje pojmy spravovaných objektů v informačním modelu a předepisuje zásady pro pojmenování spravovaných objektů a jejich atributů tak, aby se mohly identifikovat v protokolech managementu a nebo být jejich prostřednictvím přístupné. Toto doporučení I mezinárodní norma také popisuje pojem třídy spravovaného objektu a vztahy, které mohou nastat mezi spravovanými objekty a třídami spravovaných objektů, a které zahrnují: dědičnost, specializaci, alomorfismus a omezení.

Toto doporučení I mezinárodní norma se vztahuje na všechny definice spravovaných objektů a jejich atributy pro potřeby managementu systémů.

POZNÁMKA - Ačkoliv se toto doporučení I mezinárodní norma vztahuje na management systémů, může management vrstvy, je-li definován, rovněž použít toto doporučení I mezinárodní normu.

4

Zdroj: www.cni.cz