Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

79.120.10

Březen 1996

Dřevozpracující zařízení. Pilové kotouče pro stroje na obrábění dřeva. Rozměry

ČSN ISO 2935


22 5303

 

 

 

Woodworking machines - Circular saw blades for woodworking - Dimensions

Machines a bois - Lames de scies circulaires a bois - Dimensions

Holzbearbeitungsmaschinen - Kreissägeblätter für Holztbearbeitungsmaschinen - Dimensionen

 

Tato norma je identická s ISO 2935:1974.

 

This standard is identical with ISO 2935:1974.

 

Národní předmluva

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Václav Svoboda

 

Technická normalizační komise: TNK 74 Nářadí

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková

 

© Český normalizační institut, 1995
19111


Strana 2

MEZINÁRODNÍ NORMA

Dřevozpracující zařízení - Pilové kotouče

pro stroje na obrábění dřeva - Rozměry

ISO 2935


 

První vydání

1974- 11-01

 

MDT 674.053:621.934.02

 

Deskriptory: tools, woodworking machinery, saws, circular saws, dimensions, diameters, thicknesses.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení předtím, než je jako mezinárodní normy přijme Rada ISO.

 

Mezinárodní norma ISO 2935 byla připravena technickou komisí ISO/TC 29, Malé nástroje a byla rozeslána členským státům v listopadu 1973.

 

Byla schválena členskými organizacemi těchto zemí:

 

Belgie

Bulharsko

Egyptská arabská republika

Francie

Izrael

Itálie

Jihoafrická republika

Jugoslávie

Kanada

Maďarsko

Mexiko

Německo

Polsko

Rumunsko

Sovětský svaz

Spojené království

Thajsko

Turecko

Švédsko

 

Nesouhlas s dokumentem z technických důvodů vyjádřily členské organizace těchto zemí:

 

Japonsko

Rakousko

 

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje tloušťky a průměry vnitřních otvorů pilových kotoučů na dřevo ve vztahu k vnějším průměrům pilových kotoučů.

 

Tloušťky jsou uvedeny samostatně ve čtyřech sloupcích 1 až 4; v každém z nich je počet pilových kotoučů přibližně stejný.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz