Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

07.100.30;67.100.10

Květen 1996

Mléko a mléčné výrobky. Průkaz Listeria monocytogenes

ČSN ISO 10560


56 0121

 

 

 

Milk and milk products - Detection of Listeria monocytogenes

Lait et produits laitiers - Recherche de Listeria monocytogenes

Milk und Milkerzeugnisse - Detektion von Listeria monocytogenes

 

Tato norma je identická s ISO 10560:1993 a opravou Cor.1:1994.

 

This standard is identical with ISO 10560:1993 and technical corrigendum Cor. 1:1994.

 

Národní předmluva

 

Tato norma obsahuje informativní národní přílohu NA.

 

Citované normy

 

ISO 7218:1985 zavedena v ČSN ISO 7218 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení (56 0103)

 

ISO 8261:1989 zavedená v ČSN ISO 8261 Mléko a mléčné výrobky. Příprava analytických vzorků a ředění pro mikrobiologické zkoušení (56 0111)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: RNDr. Ljuba Schlemmerová, CSc., IČO 43060927

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

© Český normalizační institut, 1995
19293


Strana 2

 


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mléko a mléčné výrobky - Průkaz

Listeria monocytogenes

ISO 10560


 

První vydání

1993-08-01

 

MDT 637.1/.3:579.672.869.1

 

Deskriptory: agricultural products, dairy products, milk, tests, microbiological analysis, determination, microorganisms, bacteria.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 10560 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky, subkomisí SC 5 Mléko a mléčné výrobky, ve spolupráci s International Dairy Federation (IDF) a Association of Official Analytical Chemists (AOAC) a bude publikována rovněž těmito organizacemi.

 

Příloha A tvoří nedílnou součást této normy. Příloha B je určena pouze k informaci.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma určuje metodu průkazu Listeria monocytogenes v mléce a mléčných výrobcích.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz