Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.882-45

Schválena: 22.1.1980

DRŽÁKY PŘÍMÉ PRO ŠROUBY
Rozměry

ČSN 02 1041*
ST SEV 1016-78


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Slots for screws. Dimensions.

 

Touto normou se zavádí ST SEV 1016-78 Držáky přímé pro šrouby. Rozměry (viz str. 3 až 7) jako čs. státní norma.

 

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 8) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

 

DODATEK

 

Vypracování normy

 

Schválení ST SEV 1016-78 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel: Šroubárna, n. p., Krupka - Dana Vinšová

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. S. BorošováÚčinnost od:
1.7.1981

00193-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz