Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 21.040.20

Červen 1996

Trubkové závity pro spoje
těsnící na závitech -
Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ČSN
ISO 7-1

01 4034

 

 

 

Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and designation

Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet - Partie 1: Dimensions, tolerances et désignation

Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen - Teil 1: Mabe, Toleranzen und Bezeichnung

 

Tato norma je identická s ISO 7-1:1994.

This standard is identical with ISO 7-1:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7-2 zavedena v ČSN ISO 7-2 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry (Dřívější název normy: Trubkový závit kuželový - Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry) (25 4006)

ISO 228-1 zavedena v ČSN ISO 228-1 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování (01 4033)

 

Další souvisící ČSN

ČSN 01 4001   Závity. Terminologie

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 4034 z 22. 10. 1985.

 

Změny proti předchozí normě

Závádí se některé pojmy a jejich definice, vypouští se velikost závitu 3 1/2 a informativní údaje pro konstrukci nástrojů. Mění se název závitu shodně s mezinárodní normou.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: EKODO Zlín, IČO 14638959, Ing. Josef Staněk

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jiří Janouš

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19339


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 7-1

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech -

Třetí vydání

Část 1: Rozměry, tolerance a označování

1994-05-15


 

ICS: 21.040.30

 

Deskriptory: pipe threads, pipe fittings, pipe joints, specifications, dimensions, dimensional tolerances, designation, symbols, gauging.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zůčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 5, Ocelové potrubí a kovové armatury, subkomisí SC 5, Fitinky se závitem nebo hladkým koncem pro svařování natupo, závity, kontrola závitů.

 

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 7-1: 1982), které bylo revidováno.

 

ISO 7 je tvořeno následujícími částmi se společným názvem Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech:

-  Část 1: Rozměry, tolerance a označování

-  Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry

 

Příloha A této normy je pouze informativní.

 

1   Předmět normy

 

Tato část ISO 7 stanoví požadavky na tvar závitu, rozměry, tolerance a označování trubkových závitů, velikostí 1/16 až 6 včetně, pro spoje, kde je těsnosti dosahováno lícováním závitů. Tyto závity jsou kuželové vnější, válcové vnitřní nebo kuželové vnitřní. Jsou určeny pro závitové konce trubek, ventily, fitinky nebo jiná potrubní zářízení vzájmně spojená závity.

Pro dosažení těsnosti spojů je třeba použít na závitech vhodný těsnící prostředek.

 

POZNÁMKY

1  Pro spoje, kde je těsnosti dosahováno na závitech, nejsou vnější trubkové závity válcové vhodné.

2  Trubkové závity pro spoje, kde těsnosti není dosahováno na závitech - viz ISO 228-1.

3  Metody ověřování rozměrů závitů podle této normy, tvary a doporučené soustavy kalibrů pro jejich kontrolu jsou v ISO 7-2.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz