Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 79.120.10;01.040.79

Červen 1996

Dřevozpracující zařízení - Tesařské kotoučové
pily - Terminologie

ČSN
ISO 9616

49 6068

 

 

 

Woodworking machines - Circular sawing machines for building sites - Nomenclature

Machines à bois - Scies circulaires de chantier - Nomenclature

Holzbearbeitungsmaschinen - Baustellenkreissägemaschinen - Terminologie

 

Tato norma je identická s ISO 9616:1989.

This standard is identical with ISO 9616:1989.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7984 zavedena v ČSN ISO 7984 Dřevozpracující zařízení. Technická klasifikace strojů a zařízení na zpracování dřeva a pomocných zařízení na zpracování dřeva (49 6000)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ASFERG Praha, IČO 15296296, Václav Svoboda

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jiří Janouš

 

ã Český normalizační institut, 1995
19363


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 9616

Dřevozpracující zařízení - Tesařské

První vydání

kotoučové pily - Terminologie

1989-08-01


 

MDT 674.053:621.934:001.4

 

Deskriptory: machine tools, woodworking machinery, sawing machines (tools), circular saws, nomenclature

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím, jako mezinárodních norem, Radou ISO. Mezinárodní normy jsou schvalovány v souladu s postupy ISO, které vyžadují souhlas nejméně 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 9616 byla připravena technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje.

 

Příloha A této mezinárodní normy je pouze informativní.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma uvádí terminologii příslušných částí tesařských kotoučových pil, aby pomohla výrobcům a uživatelům v identifikaci těchto částí.

 

POZNÁMKA - Kromě termínů ve dvou ze tří oficiálních jazyků ISO (angličtině a francouzštině), uvádí tato mezinárodní norma v příloze ekvivalentní termíny v němčině, španělštině a italštině; tyto termíny jsou publikovány za odpovědnosti zástupců Německa (DIN), Španělska (AENOR) a Itálie (UNI). Avšak pouze termíny uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny ISO.

 

Tato mezinárodní norma platí pro stroje, které jsou v ISO 79841) označeny číslem 12.131.373.

 

_______________

1) ISO 7984:1988 Dřevozpracující zařízení. Technická klasifikace strojů a zařízení na zpracování dřeva a pomocných zařízení na zpracování dřeva.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz