Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

07.060

Květen 1996

Standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení. Specifikace

ČSN ISO 554


03 8803

 

 

 

Standard atmospheres for conditioning and/or testing - Specifications

Atmospheres normales de conditionnement et/ou d'essai - Spécifications

Standardatmospheren für die Konditionierung und/oder Prüfung - Anforderungen

 

Tato norma je identická s ISO 554:1976.

 

This standard is identical with ISO 554:1976.

 

Národní předmluva

 

Obdobné mezinárodní (regionální, zahraniční) normy

 

NF X 15-001: 1991 Enceintes et conditions d'essai - Atmosphères normales de conditionnement ou d'essai

(Prostory a podmínky pro zkoušení - Standardní prostředí pro aklimatizaci nebo zkoušení)

 

DIN 50014: 1985 Klimate und ihre technische Anwendung - Normalklimate

(Prostředí a jejich technické použití - Standardní prostředí)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - Mgr. Nataša Bednářová

 

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

 

© Český normalizační institut, 1995
19486


Strana 2

 


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Standardní prostředí pro

aklimatizaci a/nebo zkoušení

- Specifikace

ISO 554


 

První vydání

1976-07-15

 

MDT 620.1:551.58:697.9

 

Deskriptory: standard atmospheres, controlled atmospheres, test atmospheres, tests, testing conditions

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ke schválení před jejich přijetím Radou ISO za mezinárodní normy.

 

Mezinárodní norma ISO 554 (původně ISO/DIS 3736) byla připravena technickou komisí ISO/TC 125 Prostory a podmínky pro zkoušení a rozeslána členům ISO v březnu 1975.

 

Norma byla schválena těmito členskými zeměmi:

 

Austrálie, Belgie, Československo, Finsko, Francie, Indie, Jihoafrická republika, Německo, Nový Zéland, Rakousko, Rumunsko, Spojené království, SSSR, Španělsko, Thajsko, Turecko, USA.

 

Nesouhlas s dokumentem z technických důvodů vyjádřili členové ISO těchto zemí:

 

Nizozemsko, Švédsko

 

Tato mezinárodní norma ruší a nahrazuje ISO/R 558:1967 po technické revizi.

 

0 Úvod

 

Ideální by bylo stanovit pro aklimatizaci*) a/nebo zkoušení jediné prostředí. Toto jednoduché řešení však není možné, neboť existují různá klimata a bylo by obtížné z výsledků zkoušek prováděných za různých podmínek zkoušení a/nebo aklimatizace sestavit tabulku hodnot redukovaných na jedno standardní prostředí.

 

Přesto se však doporučuje snažit se při aplikaci této normy používat jedno prostředí zvolené z prostředí v ní uvedených.

 

Předmět normy a rozsah použití

 

Tato norma uvádí tři standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení, která se příliš neodlišují od obvyklých podmínek okolí.

 

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA - V této normě byl pro překlad anglického termínu „conditioning" použit český termín „aklimatizace".

Tento termín se pro vystižení ekvivalentního pojmu užívá zejména v oboru zkoušení elektrotechnických a elektronických výrobků. V jiných oborech se pro vyjádření tohoto pojmu v češtině používají i jiné termíny, např. „klimatizace" nebo „kondicionování".-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz