Zdroj: www.cni.cz

ICS 01. 040. 33; 33. 020

ČESKÁ NORMA

Červenec 1996

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK Kapitola 704: Přenos

ČSN

IEC 50(704)

33 0050

International Electrotechnical Vocabulary Chapter 704: Transmission

Vocabulaire Electrotechnique International Chapitre 704: Transmission

Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch Kapitel 704: Übertragung

Tato norma je identická s IEC 50 (704): 1993. This standard is identical with IEC 50 (704): 1993.

Národní předmluva

Norma obsahuje termíny v češtině, angličtině, francouzštině, němčině, ruštině a definice v češtině a angličtině

POZNÁMKA - Pod číslem termínu je uvedeno číslo udávající zařazení termínu názvu v terminologické databance, jejímž účelem je poskytovat informace zpracovatelům technických norem a technické dokumentace. Databanka je v současné době vedena Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Citované normy

IEC 50 (701): 1986 dosud nezavedena (v návrhu)

IEC 50 (702): 1992 zavedena v ČSN IEC 50(702) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení (33 0050)

Vypracování normy

Zpracovatel: MAFROZ, 110 00 Praha 1, IČO 10162305, Ing. František Malík Technická normalizační komise: TNK 86 Radiokomunikace Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1995

19541

Zdroj: www.cni.cz