Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 01.140.20; 35.240.30

Červenec 1996

Dokumentace - bibliografické řídicí znaky

ČSN
ISO 6630

01 0176

 

 

 

Documentation - Bibliographic control characters

Documentation - Caractères de commande bibligraphiques

Dokumentation - Steuerzeichenvorrat für bibliographische Daten

 

Tato norma je identická s ISO 6630.

This standard is identical with ISO 6630.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 646:1991 zavedena v ČSN ISO 646 Informační technika - 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací (36 9104)

ISO 962:1974 dosud nezavedena

ISO 1155:1978 zavedena v ČSN ISO 1155 Zpracování informací - Použití podélné parity k detekci chyb v informačních zprávách (36 9208)

ISO 1745 zavedena v ČSN ISO 1745 Zpracování informací - Procedury řízení v základním režimu pro systémy datové komunikace (36 9216)

ISO 2022:1994 zavedena v ČSN ISO 2022 Zpracování informací - 7-bitové a 8-bitové kódované soubory znaků

ISO - Metody rozšiřování kódů (36 9106)

ISO 2375:1985 Zpracování dat - Procedury pro registraci posloupnosti escape (36 9109)

ISO 7154:1986 dosud nezavedena

ISO/TR 8393:1985 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. J. Tykač, IČO 47615966

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. P. Wallenfels

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět , pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 6630 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46, Dokumentace.

 

© Český normalizační institut, 1996
19758


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 6630

Dokumentace - Bibliografické řídicí znaky

První vydání

1986-09-01


 

MDT 681.3.042:003.62:001/19

 

Deskriptory: documentation, bibliography, control characters, character sets, coded character sets, information interchange

 

1   Předmět normy

 

1.1    Tato mezinárodní norma obsahuje soubor 15 bibliografických řídicích znaků, které používá bibliografická veřejnost prostřednictvím katalogizačních pravidel, pravidel pro ukládání a pravidel pro indexování. Soubor bibliografických řídicích znaků je rozšířením základního souboru řídicích znaků, který je definován mezinárodní normou ISO 646 (ISO posloupnost escape ESC 2/1 4/0).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz