Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 71.100.20

Červenec 1996

DUSÍK PLYNNÝ STLAČENÝ

ČSN 65 4335


 

 

 

Compressed nitrogen gas

L'azote comprimé

Stickstoff-verdichtetes Gas

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 07 8304   Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní pravidla

ČSN 07 8305   Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Technická pravidla

ČSN 07 8508   Značení ocelových bezešvých lahví na plyny

ČSN 07 8509   Barevné označování kovových tlakových nádob k dopravě plynů pro technické účely

ČSN 07 8510   Barevné označování kovových tlakových nádob k dopravě plynů pro zdravotnické účely

TPG 206 21 Značení kovových tlakových lahví k dopravě plynů

Technická pravidla TPG jsou dostupná v COPZ, Laubova 6, 130 00 Praha 3 a v GAS s. r. o., Sokolská 4, 120 00 Praha 2.

 

Další souvisící normy

ČSN 01 8003   Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

Souvisící právní předpisy

Československý lékopis 4

Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., a ve znění výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 4335 z 1977-11-21.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Linde Technoplyn a. s. Praha, IČO 00011754, Ing. Ludmila Dvořáková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Škardová

 

Ó Český normalizační institut, 1996
19835


Strana 2

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví technické požadavky pro dusík plynný stlačený (dále jen dusík) a platí pro jeho zkoušení, vzorkování, balení, dodáváni, dopravu a skladování.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz