Zdroj: www.cni.cz

ICS 73. 100. 20; 29. 140. 40                                         ČESKÁ NORMA                                                 Červenec 1996

OSVĚTLENI V PODZEMÍ DOLU

Světelně technické základy navrhování

Část 2: Poruby se štítovou výztuží

ČSN 36 0050-2

Unterground lighting in mining. Lighting-technological planning principles. Part 2: Coalfaces with shield support

Eclairage souterrain des mines. Lumière-technique principes de planification. Partie 2: Chantier avec soutènement bouclier

Beleuchtung im Bergbau. Lichttechnische Planungsgrundladen. Teil 2: Abbquen mit Schildausbau

Předmluva

Citované normy

ČSN 36 0050-1: 1996 Osvětlení v podzemí dolů. Světelně technické základy navrhování. Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50014: 1995 Nevýbušná elektrická zařízení. Všeobecné požadavky (33 0370)

ČSN EN 60081: 1993 Zářivky pro všeobecné osvětlování (36 0275)

Souvisící normy

ČSN 36 0050-3: 1996 Osvětlení v podzemí dolů. Světelně technické základy navrhování. Část 3: Oblast přechodu porub/chodba

Obdobné zahraniční normy

DIN 22 434 T 2: Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter Tage. Lichttechnische Planungsgrundladen. Strebetriebe mit Schildausbau (Osvětlení v podzemí kamenouhelných dolů. Světelně technické základy navrhování. Poruby ze štítovou výztuží)

Vypracování normy

Zpracovatel: Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a. s., IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

© Český normalizační institut, 1996

19862


ČSN 36 0050-2

Obsah

1   Předmět normy.....................................................................................  2

2   Termíny a definice..................................................................................  2

3  Požadavky na osvětlovací zařízení......................................................................  2

4   Podoby osvětlovacích zařízení.........................................................................  3

Příloha A.............................................................................................  5

1 Předmět normy

Tato norma se používá spolu s ČSN 36 0050-1 a stanovuje světelně technické zásady pro navrhování stálých osvětlovacích zařízení v porubech se štítovou výztuží nebo podpěrnou výztuží v mechanizovaném uhelném dobývání. Oblasti přechodů porub/chodba jsou popsány v ČSN 36 0050-3.

2

Zdroj: www.cni.cz