Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.180

Říjen 1996

Transformátory pro svíticí trubice
se sekundárním napětím bez zátěže
vyšším než 1 000 V
(všeobecně nazývané neonové transformátory)
Všeobecné a bezpečnostní požadavky

ČSN
EN 61 050

36 0530

 

 

mod IEC 1050:1991 + Corr. March 1992

 

Transformers for tubular discharge lamps having a no- load output voltage exceeding 1 000 V (generally called neontransformers). General and safety requirements

Transformateurs pour lampes tubulaires à décharge ayant une tension secondaire à vide supérieure à 1 000 V (couramment  appelés transformateurs- néon). Prescriptions générales et de sécurité

Transformatoren mit einer Leerspannung über 1 000 V für Leuchtröhren (allgemein Neontransformatoren genannt). Allgemeine und Sicherheits- Anforderungen

 

Tato norma je identická s EN 61050:1992.

This standard is identical with EN 61050:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 60529    zavedena v zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 529:1989) (33 0330)

EN 60598-1:1989   zavedena v ČSN EN 60598-1 Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (mod IEC 5981:1986) (36 0600)

EN 61048:1990    zavedena v ČSN EN 61048 Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost (mod IEC 1048:1990) (36 0525)

HD 214 S2:1980   zavedena v ČSN 34 6468 Metoda stanovení porovnávacích indexů a indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům za vlhka (idt IEC 112:1979)

HD 243 S9:1991    zavedena v ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstřík a přehled (idt IEC 417C:1977) (34 5555)

HD 444.2.1 S1:1983   zavedena v ČSN IEC 695-2-1 Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Zkoušky odolnosti elektrických předmětů proti teplu a hoření (idt IEC 695-2-1:1980) (34 5615)

HD 495 S1:1987     zavedena v ČSN IEC 817 Pružinový přístroj pro zkoušení rázem a jeho kalibrace (idt IEC 817:1984) (36 1059)

Norma ISO

ISO 3:1973 dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN EN 61050 VDE 0713 Teil 6   Transformatoren mit einer Leerspannung über 1 000 V für Leuchtröhren (allgemein Neontransformatoren genannt). Allgemeine und Sicherheits-Anforderungen (Transformátory pro svíticí trubice se sekundárním napětím bez zátěže vyšším než 1 000 V (všeobecně nazývané neonové transformátory) Všeobecné a bezpečnostní požadavky)

BS EN 61050   Transformers for tubular discharge lamps having a no-load output voltage exceeding 1 000 V (generally called neon-transformers) (Transformátory pro svíticí trubice se sekundárním napětím bez zátěže vyšším než 1 000 V (všeobecně nazývané neonové transformátory) Všeobecné a bezpečnostní požadavky)

 

© Český normalizační institut, 1996
20067


Strana 2

IEC 1050   Transformers for tubular discharge lamps having a no-load output voltage exceeding 1 000 V (generally called neon-transformers) (Transformátory pro svíticí trubice se sekundárním napětím bez zátěže vyšším než 1 000 V (všeobecně nazývané neonové transformátory) Všeobecné a bezpečnostní požadavky)

 

Porovnání s IEC 1050:1991

Text mezinárodní normy byl schválen jako evropská norma s těmito změnami:

 

1.1 Předmět normy

Za prvním odstavcem je vypuštěna poznámka:

 

POZNÁMKA - Požadavky používané v Japonsku a Severní Americe budou doplněny v připravované příloze této normy.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz