Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 27.040; 01.040.27

Prosinec 1996

Parní turbíny - Kondenzační a regenerační
zařízení - Terminologie

ČSN 08 0001


 

 

 

Steam turbines - Condensing and Regenerative Feed Heating Equipment - Terminology

Turbines à vapeur - Equipements de condensation et de poste d' eau - Terminologie

Dampfturbinen - Die Kondensation- und Regenerationseinrichtungen - Terminologie

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 01 1300 Zákonné měřicí jednotky

ČSN IEC 617-8 Značky pro elektrotechnická schémata. Část 8: Měřicí přístroje, zdroje světla a signalizační zařízení (01 3390)

ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN 08 0000 Názvosloví parních turbín

ČSN EN 60045-1 Parní turbíny. Část 1: Specifikace (08 0030)

ČSN 08 0031 Parní turbíny. Technické podmínky pro přejímku do provozu

ČSN 08 1611 Parní turbíny. Povrchové regenerační ohříváky. Typy. Základní parametry

ČSN 10 7001 Názvosloví ve vakuové technice

ČSN 11 0000 Rozdělení a terminologie čerpadel

ČSN 12 0000 Vzduchotechnická zařízení. Názvosloví

ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 14 0110 Názvosloví chladicí techniky

ČSN EN 24006 Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie (25 7701)

ČSN 38 0451 Značky pro energetická schémata

ČSN 69 0010-1.1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Škoda Turbiny, spol. s r. o., IČO 47718641; Ing. Jiří Balcar, Ing. Jaroslav Louša

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dania

 

ã Český normalizační institut, 1996
20225


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmět normy

2

1

Základní pojmy

2

2

Základní části kondenzačního a regeneračního zařízení parních turbín

5

3

Hlavní konstrukční části, díly a připojovací místa kondenzačního a regeneračního zařízení parních turbín

22

4

Druhy tekutin v kondenzačním a regeneračním zařízení parních turbín

27

5

Všeobecné termíny souvisící s konstrukcí a provozem kondenzačního a regeneračního zařízení parních turbín

30

6

Měřicí, regulační a ostatní přístroje nebo zařízení používané u kondenzačního a regeneračního zařízení parních turbín

35

7

Ostatní druhy hlavních energetických zařízení souvisících s provozem kondenzačního a regeneračního zařízení parních turbín

37

Příloha A - Příklady konstrukcí výměníků tepla

45

Abecední rejstříky

Český

74

Anglický

77

Francouzský

80

Německý

83

 

Předmět normy

Tato norma stanoví českou odbornou terminologii používanou pro kondenzační a regenerační zařízení parních turbín.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz