Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

53.100

Říjen 1996

Stroje pro zemní práce. Podpěrná zařízení korby dampru a sklopné kabiny pro řidiče stroje

ČSN ISO 13333


27 7933

 

 

 

Earth-moving machinery - Dumper body support and operator's cab tilt support devices

Engins de terrassement - Dispositifs de support de la benne ou de la cabine de l'opérateur en position inclinée

Erdbaumaschinen - Kippabstützungseinrichtung für Kippmulde und Fahrerkabine

 

Tato norma je identická s ISO 13333:1994.

 

This standard is identical with ISO 13333:1994.

 

Národní předmluva

 

Citovaná norma

 

ISO 6165: 1987 zavedena v ČSN ISO 6165 S troje na zemné práce. Základné typy. Terminológia (27 7400)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: SINEDEC, Inženýrská agentura, Brno. IČO 479 52 024, Ing. Vojtěch Gába

 

Technická normalizační komise: TNK 59 Stavební, zemní stroje a rýpadla

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková

 

© Český normalizační institut, 1996
20298


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Stroje pro zemní práce - Podpěrná

zařízení korby dampru a sklopné

kabiny pro řidiče stroje

 

ISO 13333

 

První vydání

1994-07-15

 

ICS 53.100.00

 

Deskriptory: earth-moving equipment, dumpers, cabs, supports, specifications, performance evaluation, tests, performance tests, physical tests

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodni organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 13333 byla připravena technickou komisí ISO/TC 127 Stroje pro zemní práce, subkomisí SC 2 Požadavky bezpečnosti a lidské činitele.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma ISO specifikuje provedení a požadavky na zkoušení pro mechanická podpěrná zařízení sklopných koreb damprů, sklopných nástaveb namontovaných místo korby dampru a sklopných kabin pro řidiče na strojích pro zemní práce, které jsou definovány v ISO 6165 a které jsou vybaveny podpěrou pro případy, kdy se vyžaduje, aby korba dampru, nástaveb namontovaná místo korby dampru, nebo kabina pro řidiče stroje byly drženy ve zdvihnuté nebo sklopené poloze k provádění údržby, servisu, nebo pro jiné neprovozní účely.

 

Tato mezinárodní norma specifikuje také pokyny pro instalování, uložení a požadavky na barevné provedení pro taková podpěrná zařízení sklopné korby dampru a kabiny pro řidiče stroje.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz