Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

67.140.10

Prosinec 1996

Instantní čaj. Stanovení měrné hustoty volně sypaného čaje a čaje sklepaného

ČSN ISO 6770


58 0441

 

 

 

Instant tea - Determination of free-flow and companted bulk densities

Thé soluble - Détermination de la masse volumique sans tassement

Löstee (Jeichtlösliche.s Teekonzentrat); Bestimmung der „Freifluß" - Schüttdichte und der „Kompakt" - Packdichte

 

Tato norma je identická s ISO 6770:1982.

 

This standard is identical with ISO 6770:1982.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 787/11 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: BENKOR, IČO 47535687, Mělnická 72, 277 31 Mělník-Vrutice, Mgr.Marie Pravdová

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Michalová

 

© Český normalizační institut, 1996
20319


Strana 2

 


Strana 3

MEZINÁRODNI NORMA

Instantní čaj - Stanovení měrné hustoty

volně sypaného čaje a čaje sklepaného

ISO 6770


 

První vydání

1982-09-15

 

MDT 663.958:531.755

 

Deskriptory: agricultural products, tea, tests, determination, density (mass/volume), settling, sampling, test results

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování před jejich přijetím Radou ISO jako mezinárodní normy.

 

Mezinárodní norma ISO 6770 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské a potravinářské výrobky a bylo rozesláno členům v březnu 1981.

 

Toto vydání bylo předloženo členům z následujících zemí:

 

Austrálie, Rakousko, Chile, Československo, Egypt, Francie, Německo, Maďarsko, Indie, Irák, Izrael, Kenya, Korea, Nizozemsko, Nový Zéland, Peru, Filipíny, Rumunsko, Jižní Afrika, Španělsko, Srí Lanka, Švýcarsko, Tanzanie, Spojené království, USA, SSSR, Jugoslávie

 

Nikdo z členů nevyjádřil nesouhlas s tímto dokumentem.

 

0 Úvod

 

Pro obchod s instantním čajem je důležitá znalost měrné hustoty, neboť vyjadřuje objem, který zaujímaná daná hmotnost instantního čaje a je tedy důležitým ukazatelem při přesném plnění obalů pro maloobchod a pro úpravu hmotnosti instantního čaje dávkovaného prodejními automaty.

 

Měrná hustota je definována jako podíl hmotnosti k objemu. Objem příslušného vzorku instantního čaje se mění podle způsobu předcházejícího zacházení s ním z důvodu jeho sklepání (vratný stav) a rozrušení na prach (nevratný stav). Měrná hustota se může vyjádřit dvěma způsoby: jako hustota volně sypaného (nesklepaného) čaje a jako hustota sklepaného čaje.

 

Instantní čaj je drobivý a částice se nevratně rozdrobují, což se může projevit při opakovaném stanovování měrné hustoty sklepaného čaje. Protože oba způsoby určení hustoty (a zvláště hustota sklepaného čaje) závisí na metodách použitých pro manipulaci s čajem, je mimořádně důležité, aby metody stanovené pro jejich měření byly co nejednodušší a co nejméně závislé na lidském faktoru. Je rovněž důležité, aby každý potřebný mechanický nástroj či pomůcka byly normalizovány, aby byly levné a snadno dostupné v těch částech světa, kde se instantní čaje vyrábějí nebo prodávají.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma specifikuje dvě metody pro stanovení měrné hustoty instantního čaje:

 

a) měrná hustota volně sypaného čaje (část jedna);

 

b) měrná hustota čaje sklepaného (část dvě).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz