Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 67.080.10

Prosinec 1996

Jádra lískových ořechů

ČSN 46 3087


 

 

idt UN/ECE DF -04

 

Decorticated Hazelnuts

Noisettes décortiquées

Haselnußkerne

 

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD DF-04:1991.

Tato norma obsahuje informativní národní přílohu NA.

Kapitoly 1, 2 (kromě článku 2.1), 3, 4, 5 (kromě článku 5.2) a 6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. ledna 1997 na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

Články 2.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. ledna 1997 na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 56 0232 Metody zkoušení suchých skořápkových plodů a jader plodů

 

Souvisící právní předpisy

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy, o cizorodých látkách v poživatinách, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR - hlavního hygienika ČR č. 75/1990 sb. Hygienické předpisy, o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly, reg. v částce 71/1991 Sb.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 56 8194 z 12. 12. 1974.

 

Změny proti předchozí normě

Norma platí pro jádra lískových ořechů dodávaná k přímé spotřebě. Stanoví „minimální požadavky", tři třídy jakosti, požadavky na třídění podle velikosti, dovolené odchylky jakosti a velikosti a dále požadavky na balení a označování jader lískových ořechů.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20489


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pouze pro vyloupaná celá jádra lískových ořechů odrůd (kultivarů) Corylus avellana L.x) a Coryllus maxima Mill.x) a jejich hybridů, zbavená ochranného dřevnatého vnějšího obalu.xx)

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz