Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.60

Prosinec 1996

Spínací a řídicí přístroje nn
pro průmyslové účely
Značení svorek.
Svorky pro součástky a kontakty
vnějších elektronických obvodů

ČSN
EN 50 042

35 3014

 

 

 

Low voltage switchgear and controlgear for industrial use - Terminal marking - Terminals for external associated electronic circuit components and contacts

Appareillage industriel à basse tension - Marquage des bornes - Bornes pour les composants de circuit électronique et pour les contacts extérieurs associés

Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte Anschlußbezeichnungen - Klemmen zum Anschluß zugehöriger, außenliegender elektronischer Bauelemente und Kontakte

 

Tato norma je identická s EN 50042:1980.

 

This standard is identical with EN 50042:1980.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 34-11:1978   zavedena v ČSN 35 0000-11-1 Točivé elektrické stroje. Část 11-1 Vestavné tepelné ochrany. Předpisy pro ochranu elektrických točivých strojů. (eqv IEC 34-11-1:1978)

EN 50005:1976   zavedena v ČSN EN 50005 Spínací a řídící přístroje nn pro průmyslové účely. Značení svorek a rozlišovací čísla. Všeobecná pravidla (35 3010)

 

Souvisící ČSN

ČSN 33 0160:1989   Elektrotecnické předpisy. Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů. Obecná pravidla písmenno-číslicového systému. (eqv IEC 445:1988)

 

Obdobné zahraniční normy

BS 6272:1982   Specification for low voltage switchgear and controlgear for industrial use. Terminal marking. Terminals for external associated electronic circuit components and contacts (Specifikace pro spínací a řídící přístroje nn pro průmyslové účely. Značení svorek. Svorky pro součástky a kontakty vnějších elektronických obvodů)

DIN EN 50042:1980   Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlußbezeichnungen. Klemmen zum Anschluß zugehöriger, außenliegender elektronischer Bauelemente und Kontakte (Spínací přístroje nn pro průmyslové použití. Značení svorek. Svorky pro součástky a kontakty vnějších elektronických obvodů)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Václav Matějka, Kunštátská 1, 621 00 Brno; IČO 18764151

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20562


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 50042

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1980

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.316.54.027.2:003.62

 

Deskriptory: electrical switchgear and controlgear, industrial use, low voltage, terminals, marking, external contacts, external electronic components

 

Spínací a řídicí přístroje nn pro průmyslové použití

Značení svorek. Svorky pro součástky a kontakty vnějších elektronických obvodů

 

Low voltage switchgear and controlgear for industrial use. Terminal marking. Terminals for external associated electronic circuit components and contacts

Appareillage industriel à basse tension. Marquage des bornes. Bornes pour l es composants de circuit électronique et pour les contacts extérieurs associés

Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte Anschlußbezeichnungen - Klemmen zum Anschluß zugehöriger, außenliegender elektronischer Bauelemente und Kontakte

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 11. prosince 1980. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Europeén de Normalisation Electrotechnique

Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B - 1050 Bruxelles


Strana 4

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí 17X CENELEC.

 

Předmluva

 

Spínací a řídicí přístroje mohou mít značení svorek podle všeobecných pravidel uvedených v EN 50005.

Tato norma uvádí doplňující požadavky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz