Zdroj: www.cni.cz

ICS 35. 220. 20

ČESKÁ NORMA

Prosinec 1996

Zpracování informací. Výměna dat

na 130 mm (5, 25 in) pružném kazetovém disku

při použití modifikované kmitočtové modulace

zaznamenané při 7 958 zm/rad,

1, 9 stop/mm (48 stop/in) na obou stranách

Část 1: Rozměry, fyzikální a

magnetické vlastnosti

ČSN

ISO/IEC 7487-1

36 9333

idt EN ISO/IEC 7487-1: 1995

Information technology - Data interchange on 130 mm (5, 25 in) flexible disk cartridges using modified frequency modulation recording at 7 958 ftprad, 1, 9 tpmm (48 tpi) on both sides - ISO type 202 Part 1: Dimensional, physical and magnetic characteristics

Technologies de l'information - Échange de données sur cartouches à disquettes de 130 mm (5, 25 in) utilisant un enregistrement à modulation de fréquence modifiée (MFM) à 7 958 ftprad, 1, 9 tpmm (48 tpi) sur deux faces - Type ISO 202 Partie 1: Caractéristiques dimensionnelles, physiques et magnétiques

Informationstechnik - Datenaustausch auf 130 mm (5, 25 in) Disketten mit modifizierter Wechseltaktschrift bei zweiseitiger Aufzeichnung mit 7 958 Flußwechselrad, 1, 9 Spuren/mm (48 tpi) - ISO Typ 202 Teil 1: Maße, physikalische und magnetische Eigenschaften

Tato norma je identická s КОЛЕС 7487-1: 1993. This standard is identical with ISO/IEC 7487-1: 1993.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 7487-2: 1985 zavedena v ČSN ISO 7487-2 Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5, 25 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 7 958 zm/rad, 1, 9 stop/mm (48 stop/in) na obou stranách Část 2: Formát stopy A (36 9333)

ISO 7487-3: 1986 zavedena v ČSN EN 27487-3 Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5, 25 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 7 958 zm/rad, 1, 9 stop/mm (48 stop/in) na obou stranách Část 2: Formát stopy В (36 9333)

ISO 7665: 1983 zavedena v ČSN 36 9160 Systémy zpracování informací. Pružné disky pro výměnu informací. Struktura souborů a návěští (eqv ISO 7565: 1983)

ISO 9293: 1987 zavedena v ČSN EN 29293 Zpracování informací. Struktura souborů na pružných kazetových discích určených pro výměnu informací (36 9419)

Vypracování normy

Zpracovatel: VUZORT, a. s., IČO 452 73847, RNDr. Miroslav Krupka, CSc. Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1996

20579


ČSN ISO/IEC 7487-1

MEZINÁRODNÍ NORMA

Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5, 25 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 7 958 zm/rad, 1, 9 stop/mm (48 stop/in) na obou stranách Část 1: Rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti

ISO/IEC 7487-1

Druhé vydání 1993-12-15

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní normalizační organizace, které jsou členy ISO nebo IEC se zúčastní tvorby mezinárodních norem pomocí svých Národních komitétů. Technické komise ISO a IEC vzájemně spolupracují na otázkách společného zájmu.

V oblasti informační techniky byla ustavena společná technická komise ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 se rozesílají členům к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO/IEC 7487-1 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 Informační technika, Subkomise SC 11 Výměna digitálních dat na pružném magnetické nosiči

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 7487-1: 1985) a je jeho revizí.

ISO/IEC 7487 sestává z následujících částí se společným názvem Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5, 25 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 7 958 zm/rad, 1, 9 stop/mm (48 tpi) na obou stranách.

-  Část 1: Rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti

-  Část 2: Formát stopy A

-  Část 3: Formát stopy B.

Přílohy А, В а С tvoří nedílnou součást této části ISO/IEC 7487. Přílohy D a E jsou uvedeny pouze pro informaci.

Obsah

Kapitola Předmluva Úvod

Předmět normy a rozsah použití .........................................................................1

Shoda ...............................................................................................2

Normativní odkazy ....................................................................................3

Definice .............................................................................................4

Všeobecný popis ......................................................................................5

Všeobecné požadavky..................................................................................6

Rozměry.............................................................................................7

Fyzikální vlastnosti ....................................................................................8

Magnetické vlastnosti ..................................................................................9

Příloha A Měření tloušťky diskety

Příloha В Měření propustnosti světla

Příloha С Metoda pro měření efektivní šířky stopy

Příloha D Použití unášecích středových kroužků

Příloha E Bibliografie

3


ČSN ISO/IЕС 7487-1

Úvod

ISO/IEC 7487 stanoví vlastnosti 130 mm (5, 25 in) pružných kazetových disků zaznamenaných při použití modifikované kmitočtové modulace při 7 958 zm/rad, 1, 9 stop/mm (48 stop/palec) na obou stranách.

ISO 7487-2 a 7487-3 stanoví kvalitu zaznamenaných signálů, rozmístění stop a formát stop, který má být používán na pružných kazetových discích určených pro výměnu dat v systémech zpracování dat. Společně se schematem návěští specifikovaným v ISO 7665, jsou ISO/IEC 7487-1 a ISO 7487-2 postačující pro výměnu dat v systémech zpracování dat.

Společně se schematem návěští určeným ISO 9293, jsou ISO/IEC 7487-1 a ISO 7487-3 postačující pro jinou výměnu dat v systémech zpracování dat.

Podle ISO/IEC 9983 se pružné kazetové disky odpovídající této části ISO/IEC 7487 označují jako "ISO typ 202".

1 Předmět normy a rozsah použití

Tato část ISO/IEC 7487 určuje rozměrové, fyzikální a magnetické vlastnosti disket tak, aby v systémech zpracování dat byla možná jejich fyzická záměna.

4

Zdroj: www.cni.cz