Zdroj: www.cni.cz

ICS 83. 140; 91. 060. 50                                              ČESKÁ NORMA                                                     Březen 1997

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

pro výrobu oken a dveří - Stanovení chování

po tepelném namáhání při 150 °C -

Zkušební metoda

ČSN EN 478

74 6703

Unplasticized Polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Appearance after exposure at 150 С - Test method

Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Caractérisation de l'aspect après conditionnement à 150 С - Méthode d'essai

Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und Türen - Bestimmung des Verhaltens nach Lagerung bei 150 С - Prüfverfahren

Tato norma je identická s EN 478: 1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 478: 1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Inženýrská a konzultační kancelář HÁJEK, IČO 10176179, Doc. Ing. Václav Hájek, CSc. Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

© Český normalizační institut, 1997

21481


ČSN EN 478

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 478

Květen 1995

ICS 83. 140; 91. 060. 50

Deskriptory: Buildings, windows, non-metallic sections, unplasticizet Polyvinylchloride, high temperature tests, macroscopic analysis, appearance

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří Stanovení chování po tepelném namáhání při 150 °C - Zkušební metoda

Unplasticizet Polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors Appearance after exposure at 150 °C - Test method

Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes Caractérisation de l'aspect apèrs conditionnement à 150 °C - Méthode d'essai

Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und Türen Bestimmung des Verhaltens nach Lagerung bei 150 °C - Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-05-02. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, a kterou notifikuje Ustřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 478

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 33 "Dveře a vrata, okna a zavěšené fasádní konstrukce včetně souvisejících doplňků a stavebního kování", jejíž sekretariát řídí AFNOR.

Požadavky jsou uvedeny v příslušných výrobkových normách.

Tato evropská norma náleží do řady norem stanovujících metodiky zkoušení, které doplňují normu týkající se profilů z PVC-U určených pro výrobu oken a dveří.

Této evropské normě se nejpozději do 30. 1istopadu 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu budou se zruší nejpozději do 30. 1istopadu 1995.

Ve smyslu Vnitřních předpisů CEN jsou povinny tuto evropskou normu zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje dvě zkušební metody pro stanovení vlivu tepelného namáhání na profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří.

Zkouška v termoboxu platí jako referenční metoda.

4

Zdroj: www.cni.cz