Zdroj: www.cni.cz

ICS 29. 040. 20                                                ČESKÁ NORMA                                                         Červen 1997

Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky

a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro

elektrotechniku - Část 2: Zkušební metody

ČSN

EN 61212-2

34 6520

idt IEC 1212-2: 1995

Industrial rigid round laminated tubes and rods based on thermosetting resins for electrical purposes Part 2: Methods of test

Tubes et barres industriels, rigides, ronds, stratifiés, à base de résines thermodurcissables, à usages électriques Partie 2: Méthodes d'essai

Runde Rohre und Stäbe aus technischen Schichtpreßstoffen auf der Basis wärmehärtbarer Harze für elektrotechnische Zwecke Teil 2: Prüfverfahren

Tato norma je identická s EN 61212-2. This standard is identical with EN 61212-2.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 1212-1: 1995 zavedena v ČSN EN 61212-1 Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechniku - Část 1: Všeobecné požadavky (34 6520)

IEC 1212-3: 1995 zavedena v ČSN EN 61212-3 Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechniku - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů (34 6520)

IEC 167: 1964 zavedena v ČSN IEC 167 Zkušební metody elektroizolačních materiálů. Elektrická pevnost při průmyslové frekvenci (34 6461)

IEC 212: 1971 zavedena v ČSN IEC 212 HD 437 S1 Standardní podmínky před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů (34 6401)

IEC 216-1: 1990 dosud nezavedena

IEC 216-2: 1990 dosud nezavedena

IEC 243-1: 1988 dosud nezavedena

IEC 250: 1969 dosud nezavedena

IEC 296: 1982 dosud nezavedena

ISO 62: 1980 dosud nezavedena

ISO 178: 1975 dosud nezavedena

ISO 604: 1973 dosud nezavedena

ISO 1183: 1987 zavedena v ČSN 64 0111 Plasty. Stanovení hustoty a relativní hustoty nelehčených plastů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Petr Mach, Plzeň, IČO 44635788

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

© Český normalizační institut, 1997

21851

Zdroj: www.cni.cz