Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 65.020.20;65.020.40

Červen 1997

Sadovnictví a krajinářství
Výsadby rostlin

ČSN DIN 18 916

83 9021

 

 

 

Vegetation technology in landscaping - Plants and plant care

Technologie de végétation dans l'architecture de paysage - Plantes et soins aux plantes

Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten

 

Tato norma je identická s DIN 18 916, vydání 1990-09. Je převzata se svolením Deutsches Institut für Normung

 

Předmluva

 

Tato norma obsahuje informativní přílohu A.

 

Citované normy

DIN 18 915   zavedena v ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou (83 9011)

DIN 18 918   zavedena v ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství - Technicko-biologická zabezpečovací opatření (83 9041)

DIN 18 919   zavedena v ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství - Rozvojová a udržovací péče o rostliny (83 9051)

DIN 19 657   nezavedena

 

Další souvisící normy

Viz příloha A.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice, IČO 00027073, Ing. Vítězslava Ondřejová,

Ing. Václava Čermáková, Ing. František Smýkal, Ing. Daniela Švédová, Iva Zemanová, Ing. Václav Weinfurter

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21896


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

Sadovnictví a krajinářství

18 916

Výsadby rostlin

1990


 

MDT 633:717:631.5/.8

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

2

Požadavky na rostliny při dodávce

4

2.1

Školkařské výpěstky

4

2.2

Rostliny z přirozených porostů a dřívějších výsadeb

4

2.3

Přeprava

4

3

Požadavky na materiály pro výsadbové práce

4

3.1

Kůly

4

3.2

Upevňovací materiály

4

3.3

Látky omezující výpar

4

3.4

Mulčovací materiály

5

3.5

Prostředky na ochranu rostlin a hnojiva

5

4

Výsadbové práce

5

4.1

Všeobecně

5

4.2

Získávání rostlin z přirozených porostů a dřívějších výsadeb

5

4.3

Ošetření rostlin před výsadbou

6

4.4

Zřízení vegetační vrstvy půdy

6

4.5

Výsadba dřevin, trvalek, jednoletých a dvouletých rostlin, květinových cibulí a hlíz

6

4.6

Mulčování

7

4.7

Ukotvení

8

4.8

Omezení výparu

8

4.9

Ochrana proti okusu zvěří a pasoucímu se dobytku

8

4.10

Přesazování vzrostlých stromů

8

4.11

Výsadby na zvláštních stanovištích

8

5

Dokončovací péče u výsadeb

9

5.1

Všeobecně

9

5.2

Stav schopný převzetí

9

5.3

Plochy výsadeb

9

5.4

Ukotvení a ochranná opatření

9

6

Činnosti při dokončovací péči

9

6.1

Všeobecně

9

6.2

Kypření a odplevelování výsadeb

9

6.3

Hnojení

9

6.4

Zálivka

9

6.5

Ochrana rostlin

10

7

Průzkumy a kontrola

10

7.1

Předběžné průzkumy

10

7.2

Prověřování vhodnosti

10

7.3

Kontrola

10

8

Péče po převzetí

10


Strana 4

1   Předmět normy

Tato norma platí pro rostliny, výsadbové práce a činnosti při výchovné péči o založené výsadby.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz