Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 17.120.20

Srpen 1997

Měření průtoku kapalin v otevřených
korytech - Měrné přelivy se širokou
korunou a zaoblenou vstupní hranou

ČSN
ISO 4374

25 9337

 

 

 

Liquid flow measurement in open channels - Round-nose horizontal broad-crested weirs

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Déversoirs horizontaux à seuil épais arrondi

Durchflußsmessung von Flüßigkeiten in offenen Gerinnen - Horizontale Wehre mit abgerundeter breiter Krone

 

Tato norma je identická s ISO 4374:1990.

This standard is identical with ISO 4374:1990.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 772   dosud nezavedena

ISO 5168   dosud nezavedena

ISO 8368   dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

NF X10-319, NF ISO 4374:    Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts. Déversoirs horizontaux à seuil épais arrondi (Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Přelivy se širokou korunou a zaoblenou vstupní hranou, 1991, idt)

BS 3680:Part 4F, ISO 4374:    Measurement of liquid flow in open channels. Round nose horizontal broad-crested weirs (Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Přelivy se širokou korunou a zaoblenou vstupní hranou, 1990, idt)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: PANORM Praha, Ing. Vítězslav Pavlík, IČO 44288191

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miroslav Pospíšil

 

© Český normalizační institut, 1997
21917


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 4374

Měření průtoku kapalin v otevřených

Druhé vydání

korytech - Přelivy se širokou korunou

1990-03-15

a zaoblenou vstupní hranou


 

MDT 532.572:532.543

Deskriptory: liquid flow, open channel flow, flow measurement, weirs, specifications

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech oblastech elektrotechnické normalizace.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní normu ISO 4374 připravila technická komise ISO/TC 113 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech.

Toto druhé vydání je technickou revizí vydání prvního (ISO 4374:1982), které ruší a nahrazuje.

Přílohy A, B a C tvoří nedílnou součást této mezinárodní normy.

 

POZNÁMKA - Pokyny pro volbu přelivů a žlabů pro měření průtoku vody v otevřených korytech jsou uvedeny v ISO 8368:1985 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech - Pokyny pro volbu zařízení na měření průtoku .

 

1    Předmět normy a oblast použití

 

1.1   Tato mezinárodní norma se zabývá měřením průtoku v tocích a v umělých korytech v podmínkách ustáleného proudění pomocí přelivů s vodorovnou širokou korunou se zaoblenou vstupní hranou (viz obrázky 1 a 2).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz