Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

22083.pdf

17.140.50;33.160.50

Červen 1997

Měřicí mikrofony - Část 4: Technické požadavky na pracovní standardní mikrofony

ČSN EN 61094-4


36 8880

 

 

idt IEC 1094-4:1995

 

Measurement microphones

Part 4: Specifications for working standard microphones

Microphones de mesure

Partie 4: Spécifications des microphones étalons de travail

Meßmikrophone

Teil 4: Anforderungen an Gebrauchs. Normalmikrofone

 

Tato norma je identická s EN 61094-4:1995.

 

This standard is identical with EN 61094-4:1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 942:1988 + HD 556 S1:1991 zavedena v ČSN IEC 942 Akustické kalibrátory (36 8822)

 

EN 61094-1:1994 zavedena v ČSN EN 61094- 1 Měřicí mikrofony Část 1: Technické požadavky na laboratorní standardní mikrofony (36 8880)

 

EN 61094-2: 1993 zavedena v ČSN EN   1094-2 Měřicí mikrofony Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních standardních mikrofonů technikou reciprocity (36 8880)

 

EN 61094-3:1995 zavedena v ČSN EN 61094-3 Měřicí mikrofony Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních standardních mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity (v návrhu)

 

ANSI B1.1:1982 nezavedena, nahrazena nezavedenou ANSI B 1.1:1989

 

ISO: 1993 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: J. E. S., IČO 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

 

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

 

© Český normalizační institut, 1997
22083


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 61094-4


Prosinec 1995

 

ICS 17.140.50;33.160.50

 

Deskriptory: electroacoustics, measuring instruments, microphones, definitions, classifications, standard measures, characteristics, specifications

 

Měřící mikrofony 

Část 4: Technické požadavky na pracovní standardní mikrofony 

(IEC 1094-4:1995)

 

Measurement microphones 

Part 4: Specifications for working standard microphones 

(IEC 1094-4:1995)

 

Microphones de mesure 

Partie 4: Spécifications des microphones étalons de travail 

(CEI 1094-4:1995)

 

Meßmikrofone 

Teil 4: Anforderungen an Gebrauchs-Normalmikrofone 

(IEC 1094-4:1995)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1995-11-28. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice 

European Committee for Electrotechnical Standardization 

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique 

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 29/295/DIS, budoucí 1. vydání IEC 1094-4, připravený IEC TC 29 Elektroakustika byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl 1995-11-28 schválen CENELEC jako EN 61094-4.

 

Byla stanovena následující data:

 

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN k přímému použití jako normy národní (dop) 1996-09-01

 

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN nebo HD v rozporu (dow) 1996-09-01

 

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí této normy. Přílohy označené jako „informativní" jsou uvedeny jen pro informaci.

 

V této normě je příloha ZA normativní a příloha A je informativní.

 

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy IEC 1094-4:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Článek

Předmět normy a oblast použití

1

Normativní odkazy

2

Definice

3

Pracovní standardní mikrofon

3.1

Hlavní osa mikrofonu

3.2

Referenční rovina mikrofonu

3.3

Efektivní objem čelní dutiny mikrofonu

3.4

Korekční mřížka

3.5

Referenční podmínky prostředí

4

Třídění pracovních standardních mikrofonů

5

Obecně

5.1

Stanovení typu

5.2

Vlastnosti pracovních standardních mikrofonů

6

Citlivost

6.1

Efektivní objem čelní dutiny

6.2

Horní mez dynamického rozsahu mikrofonu

6.3

Rozsah linearity hladiny citlivosti mikrofonu

6.4

Závislost citlivosti mikrofonu na statickém tlaku

6.5

Závislost citlivosti mikrofonu na teplotě

6.6

Závislost citlivosti mikrofonu na vlhkosti vzduchu

6.7

Stabilita citlivosti mikrofonu

6.8

Svod na vyrovnání tlaku

6.9

Technické požadavky

7

Mechanické rozměry

7.1

Elektroakustické požadavky

7.2

Identifikační značení

7.3

Příloha A Provizorní referenční konfigurace uzemnění a stínění pro mikrofony typu

WS3

Příloha ZA (normativní)


Strana 6

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato část IEC 1094 platí pro pracovní standardní mikrofony.

 

Stanovuje mechanické rozměry určité elektroakustické charakteristiky pracovních standardních mikrofonů používaných v měřících systémech pro určování akustického tlaku, aby se umožnilo použití těchto mikrofonů jako přenosných etalonů při kalibraci akustických měřicích přístrojů.

 

Zavádí systém třídění pracovních standardních mikrofonů do určitého počtu typů podle jejich rozměrů a vlastností k usnadnění specifikace měřicích systémů, kalibrace měřicích systémů a mikrofonů akustickými kalibrátory a možnosti výměny mikrofonů v daných měřicích a kalibračních systémech.

 

Tato část nespecifikuje princip přeměny energie, na němž pracovní standardní mikrofony pracují.

Zdroj: www.cni.cz