Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.869.82:656.073.2

Listopad 1992

POŽADAVKY NA PALETY PRO MEZINÁRODNÍ
PŘEPRAVU

ČSN 26 9105


 

 

 

Requirments for pallets for international transport

Caracteristiques des palettes de chargement en trafic international

Merkmale der Paletten für den internationalen Verkehr

 

V této normě je zapracována vyhláška Mezinárodní unie železnic UIC 435-1 Merkmale der Paletten für den internationalen Verkehr 5. Ausgabe vom 01. 11. 1987 - Požadavky na palety pro mezinárodní přepravu, páté vydání z 01. 11. 1987 a změny z 01. 02. 1988.

 

Článek 7.1 a 7.2 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úradu bezpečnosti práce na základě jejich požadavku.

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
23007


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 26 9101      Paleta a nástavby palet. Zásady bezpečné manipulace

ČSN 26 9110      Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800 mm x 1200 mm (idt UIC 435-2)

ČSN 26 9112      Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení

ČSN 26 9121      Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Technické požadavky a zkoušení

ČSN 26 9128      Evropská kovová čtyřcestná ohradová paleta  Y" s rozměry 800 mm x 1200 mm

 

Další souvisící normy

ČSN 26 0002      Manipulace s materiálem. Názvosloví

ČSN 26 9006      Palety. Názvosloví

ČSN 26 9102      Palety a nástavby palet. Řady

ČSN 26 9111      Vratné prosté palety. Základní parametry

ČSN 26 9113      Nevratné prosté palety. Základní parametry

ČSN 26 9114      Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení

ČSN 26 9120      Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Základní parametry

ČSN 26 9122      Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Základní parametry

ČSN 26 9123      Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Technické požadavky a zkoušení

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QXR.XO/palety, QB/doprava, ZKY/mezinárodní ekonomika, ABL/technické podmínky, AL/konstrukce, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

Zpracovatel: IMADOS, s.p., Praha, IČO 001 597, Karel Nenadál

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Klement Kukla


Strana 3

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro palety, které mají být používány v mezinárodní přepravě zboží. V normě jsou stanoveny upřesňující požadavky na provedení, rozměry, konstrukci, nosnost a značení, které musí palety splňovat, aby mohly být do této přepravy připuštěny.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz