Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.869.821.001.4

Schválena: 6.5.1991

VRATNÉ PROSTÉ PALETY
Technické požadavky a zkoušení

ČSN 26 9112

JK 477.1
563.6
613.6

 

 

 

Reusable flat pallets. Specification and testing

 

ČSN 26 9112 (neq ISO 6780-1988, neq ISO 8611-1988)

 

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 6780-1988 a ISO 8611-1988. Údaje souhlasné s ISO 6780-1988 jsou označeny postranní čárou na levém okraji. Údaje včetně obrázků souhlasné s ISO 8611-1988 jsou označeny hvězdičkou.

Tato norma platí pro konstrukci a výrobu vratných prostých palet (dále jen palet) jejichž základní parametry jsou v ČSN 26 9111 a stanoví jejich všeobecné technické požadavky a podmínky zkoušení.

 

I.  NÁZVOSLOVÍ

 

1. Názvy jsou v ČSN 26 0002, ČSN 26 9006 a ČSN 26 9111.

 

II.  VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

 

2. Palety jsou určeny k ložení baleného i nebaleného materiálu, který svými vlastnostmi (tvarem, pevností, tuhostí apod.) umožňuje ložení a snese stohování.

 

3. Palety jsou určeny pro ukládání do regálů.

 

4. Palety jsou určeny k vidlicové manipulaci. Mohou být uzpůsobeny i k valivé manipulaci a k zakládání regálovými zakladači.

 

5. Palety jsou určeny při využití nosnosti palety pro čtyřvrstvé stohování. Při nepřekročení stohovací nosnosti se dovoluje i vícevrstvé stohování. Stohovací výška při dodržení bezpečného stohování nesmí překročit 5 500 mm +100 mm, vyjma palet základního rozměru 800 mm + 600 mm, u kterých nesmí být překročena stohovací výška 2000 mm +100 mm.

 

6. Palety od základního rozměru 1200 mm x 800 mm musí umožňovat použití nástavby palety podle ČSN 26 9104 a ČSN 26 9106.


Nahrazuje: ČSN 26 9112
z 29.10.1979

Účinnost od:
1.9.1992

23014-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz