Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.873/.877:62-18

Květen 1992

Zdvihací zařízení.
ŘADA MAXlMÁLNÍCH NOSNOSTÍ
PRO ZÁKLADNÍ TYPY

ČSN
ISO 2374

27 0011

 

 

 

Lifting appliances. Range of maximum capacities for basic models

Appareils de levage. Gamme des charges maximales pour les modéles de Base

Hebezeuge. Reihe maximaler Tragfähigkeiten für die Grundetypen

 

Tato norma obsahuje ISO 2374:1983

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 27 0011 Zdvihací zařízení. Řady základních parametrů z 29. 4. 1986

 

Deskriptory tezauru ISO/ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QXD/zdvihací zařízení, QXD. D/jeřáby, CKO. V/únosnost, CKN. D/ maximální zátěž

 

Vypracování normy

Zpracovatel: CRANE SERVIS, IČO 005 69437, Ing. Miroslav Chromečka

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
23052


Strana 2

Zdvihací zařízení.

lSO 2374

ŘADA MAXlMÁLNÍCH NOSNOSTÍ

První vydání

PRO ZÁKLADNÍ TYPY

1983-11-15


 

MDT 621.873/877:62-18

 

Deskriptory: lifting equipment, cranes (hoists), ratings, nominal capacity.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO.

 

Mezinárodní normu ISO 2374 vypracovala technická komise ISO/TC 96 Jeřáby, zdvihací zařízení a příbuzná zařízení a byla rozeslána členům v únoru 1983.

 

Byla schválena členy z následujících zemí:

 

Austrálie         Finsko              Holandsko

Rakousko          Francie             Norsko

Belgie            SRN                 Polsko

Brazílie          Indie               Velká Británie

Čína              Izrael              SSSR

Československo    Itálie

Egypt             Korea

 

Žádný člen nevyjádřil nesouhlas s tímto dokumentem.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz