Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.878.879-51:003.6

Schválena: 22.12.1989

Stavební, zemní stroje a rýpadla
SYMBOLY PRO OVLÁDAČE A SDĚLOVAČE

ČSN 27 7508

JK 534 533

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Building, earth-moving machinery and excavators. Symbols for operator controls and telltales

 

ČSN 27 7508 (neq ISO 6405-1982)

 

 

V této normě jsou zapracovány údaje z mezinárodní normy ISO 6405 Zemní stroje - Symboly - Ovládače, sdělovače a jiné, první vydání 1982. Norma obsahuje v čl. 1.1, 1.2, 2.7 až 2.10 a 3.1 další údaje a ve skupinách článků 4 až 26 další grafické symboly označené „x)", které mezinárodní norma ISO 6405 neuvádí.

 

1 PŘEDMĚT NORMY A ROZSAH POUŽITÍ

 

Tato norma stanoví

a) Symboly pro ovládače a sdělovače obsluhy.

b) Symboly pro ovládače a sdělovače použité na strojích pro zemní práce.

 

1.1 Tato norma platí pro symboly (smluvené grafické značky) nahrazující nápisy na strojích a zařízeních pro zemní, stavební a silniční práce (oboru 533) a na lopatových rýpadlech (oboru 534), jejichž vývoj byl započat po dni účinnosti této normy.

 

1.2 Norma se rovněž vztahuje i na dovážené stroje a zařízení shora uvedených oborů.

 

2 VŠEOBECNĚ

 

2.1 Provedení symbolu musí odpovídat předlohám uvedeným v normě, s výjimkou odchylek nutných k reprodukci znázornění vzhledem k zornému úhlu řidiče.Účinnost od:
1.4.1991

23121-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz