Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 879. 3: 731. 73 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA            Schválena: 28. 3. 1985

Stroje pro zemní práce a rýpadla

NAKLÁDACÍ LOPATY Jmenovitý objem

ČSN 27 8036 ISO 7546-1983

JK 533 JK 534

Машины строительные землеройные и экскаваторы Ковши погрузочные. Номинальная емкость

Earth-moving machinery Loading buckets. Rated volume

Touto normou se zavádí mezinárodní norma ISO 7546-1983 Stavební a zemní stroje - Lopaty nakladačů a čelní nakládací lopaty rýpadel - Stanovení objemu /viz str. 5 až 14/ jako čs. státní norma.

Norma platí pro stanovení objemů nakládacích lopat rýpadel, lopat nakladačů určených k provádění zemních prací a obdobných strojů vybavených pracovním zařízením s nakládací lopatou.

Čs. část normy je doplněna o čl. 01 až 05 a obr. 01, platné pouze v ČSSR, které se vztahují na nakládací lopaty s větším vybráním bočních stěn /poměr X: Y ≤ 12, viz obr. 2/.

Stanovení objemu podle čl. 05 platí pro základní lopatu /viz čl. 5. 1/ s větším vybráním bočních stěn, která je znázorněna na obr. 01.

Objemy ostatních lopat podle čl. 5. 2, 5. 3, 5. 4 a 5. 5 s větším vybráním bočních stěn se stanoví obdobným způsobem, tzn. výpočtová horní hrana boční stěny lopaty s větším vybráním je rovnoběžná se spojnicí předního a zadního rohu horní hrany boční stěny a nachází se ve vzdálenosti H, která se stanoví obdobně jako pro základní lopatu s větším vybráním z podmínky rovnosti ploch /viz čl. 03/.

Účinnost od: 1. 2. 1986

23137

Zdroj: www.cni.cz