Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 666.972.033.14:62-111

Schválena: 14.5.1990

Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví
STROJE NA STŘÍKÁNÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ
Všeobecná ustanovení

ČSN 27 8530


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Machine for spraying concrete mixtures. General provisions

 

Tato norma stanoví všeobecná ustanovení pro stroje v běžném a nevýbušném provedení, u nichž se suchá betonová nebo suchá žárobetonová směs, případně jiné suché směsi, dopravují stlačeným vzduchem do stříkací trysky. Zde se mísí s potřebným množstvím záměsové vody a poté se nastříkávají na podklad nástřiku.1)

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Stroj na stříkání betonových směsí - sestava zařízení pro stříkání betonových a žárobetonových směsí, nebo pro dopravu těchto směsí, případně materiálů podobného složení.

 

2. Dávkovací rotor - část zařízení zajišťující plynulé dávkování betonové směsi do materiálových hadic.

 

3. Stříkací tryska - zařízení ve tvaru válcové, kuželové nebo jiné trubky umístěné na konci materiálové hadice.

 

4. Vysokotlaký ejektor - zařízení, které pomocí tlakového vzduchu vytváří podtlak v nasávacím prostoru.

 

5. Vyfukovač - zařízení, které slouží k převodu dopravované směsi z dávkovacího rotoru do materiálové hadice.

 

6. Nestandardní příslušenství - doplňková zařízení stroje na stříkání betonových směsí (např. dálkové ovládání, regulační jednotka)

 

7. Dálkové ovládání - zařízení, kterým se ovládá spouštění a zastavování stroje, tlakového vzduchu a záměsové vody, opatřené čerpadlem pro dávkování záměsové vody do stříkací trysky.

 

8. Regulační jednotka - zařízení sloužící k plynulému dávkování záměsové vody do stříkací trysky.

 

_______________

1) Podklad nástřiku upřesňuje ČSN 73 2430Účinnost od:
1.4.1991

23155-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz