Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 666.972:052.3

Schválena: 14.5.1990

Stroje pro výrobu a přepravu betonových směsí
používaných ve stavebnictví
AUTOMÍCHAČE A AUTOPŘEPRAVNÍKY
Názvosloví a technické požadavky

ČSN 27 8540

JK 533

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Machines for production and transport of concrete mixtures used in building industry. Truck mixers and truck containers. Terminology and technical requirements

 

Norma platí pro automíchače a autopřepravníky betonových směsí, vyvinuté po nabytí účinnosti normy a stanoví názvosloví a technické požadavky.

Automíchače a autopřepravníky betonových směsí, které nesplňují požadavky normy, je dovoleno vyrábět nejpozději do konce roku 1993.

Norma platí i pro dovážené automíchače a autopřepravníky betonových směsí.

 

I. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY

 

1. Betonová směs (dále jen BS) - viz čl. 535 ČSN 73 1200-1975.

 

2. Pojízdný pracovní stroj pro výrobu a přepravu BS (dále jen stroj) - automíchač BS nebo autopřepravník BS.

 

3. Automíchač BS - pojízdný pracovní stroj pro výrobu homogenní BS mícháním nadávkovaných složek BS a pro primární přepravu BS místa plnění do místa vyprazdňování BS.

 

4. Autopřepravník BS - pojízdný pracovní stroj pro primární přepravu BS z místa plnění do místa vyprazdňování BS, případně pro

domíchávání.

 

5. Primární přeprava BS - viz čl. 1.1.26 ČSN 73 2400-1986.

 

6. Sekundární přeprava BS - viz čl. 1.1.27 ČSN 73 2400-1986.


Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.6.1991

23156-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz