Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 629.113.012.3:621.882

Schválena: 10.4.1990

Disková kola
MATICE ŠROUBŮ KOL
Technické požadavky

ČSN 30 3751

JK 311

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Wheel nuts

 

Tato norma platí pro matice kol středěné na střední otvor silničních motorových vozidel (diskových, hvězdicových, dělených), jejich přívěsů a návěsů, jakož i jiných vozidel opatřených koly silničních motorových vozidel. Ustanovení této normy doplňuje ONA 30 3755.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Matice šroubů kola - matice k upevnění kola nebo kol (u dvojitých kol) k hlavě kola.

2 na doplňky.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

Objednávání

3. V objednávce matic (popřípadě výlisků) je třeba uvést:

a) počet kusů

b) označení matice (číslo výkresu výlisku)

c) případné zvláštní požadavky


Nahrazuje ČSN 30 3705
ze 14.11.1958 a ČSN 30 3751 ze 14.2.1968

Účinnost od:
1.4.1991

23255-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz