Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.33

Schválena: 27.12.1983

Elektrotechnické předpisy
ELEKTRICKÁ TRAKČNÍ ZAŘÍZENÍ METRA

ČSN 33 3510


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Electric traction equipment of underground railways

 

Tato norma  stanoví základní a společné  požadavky pro projektování, montáž,  údržbu a zkoušení elektrických  trakčních zařízení metra.

Zařízení  projektovaná a  provedená podle  dřívějších předpisů  a norem  lze ponechat  v provozu,  jestliže vyhovují  z hlediska bezpečnosti osob, věcí a z hlediska spolehlivosti funkce a provozu.

Pro rekonstrukce a generální opravy starších zařízení platí tato norma v plném rozsahu.

Elektrickými trakčními zařízeními metra se rozumějí tato zařízení:

 

a) elektrická trakční zařízení metra;

b) elektrická trakční zařízení technických provozů metra (např. zkušeben, opraven, prohlídkových stanovišť);

c) elektrická  silová a sdělovací vedení  a zařízení, která jsou  vedena nebo umístěna na  nosných konstrukcích nebo v blízkosti živých částí trakčních zařízení metra;

d) vodivé konstrukce, které jsou v blízkosti živých částí trakčních zařízení metra.

 

Část V. této normy „Ochrana před nebezpečným dotykovým  napětím" platí i pro elektrické zařízení kolejových vozidel používaných v metru.

Výjimky z této normy povoluje federální ministerstvo dopravy - odbor státního odborného technického dozoru.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1.  Izolační hladina  - hodnota  napětí určená  zkušebním napětím,  kterému musí  zařízení vyhovovat  za předepsaných zkušebních podmínek.Účinnost od:
1.5.1985

23386-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz