Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.316.004.2

Schválena: 13.12.1989

Elektrotechnické předpisy
OCHRANA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ
A ZAŘÍZENÍ PROTI PŘEPĚTÍ A NADPROUDU
ATMOSFÉRICKÉHO PŮVODU

ČSN 33 4010


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Communication line and equipment protection against atmospheric overvoltage and overcurrent

 

Norma stanoví zásady ochrany sdělovacích vedení a zařízení k nim připojených před účinky přepětí a nadproudu vzniklými na vnějších sdělovacích vedeních účinkem atmosférických výbojů.

Spolu s ČSN 33 4000 stanoví opatření ke snížení poruchovosti sdělovacích vedení a zařízení způsobené účinky přepětí a nadproudu.

Zásady ochrany proti přepětí a nadproudu vzniklých na vnějších sdělovacích vedeních vlivem silových vedení a zařízení nn, vn, vvn, zvn a elektrické trakce stanoví ČSN 33 3300, ČSN 34 2030  ČSN 34 2031 a ČSN 34 2040.

Výjimky z této normy povoluje federální ministerstvo spojů.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1.1 Ochranná opatření podle této normy jsou stanovena s ohledem na hospodárnost a očekávanou pravděpodobnost výskytu přepětí a nadproudu. Jejich zřízením se dosáhne snížení poruchovosti sdělovacích vedení a zařízení způsobené účinky přepětí a nadproudu. Opravňují-li k tomu praktické zkušenosti nebo zvláštní okolnosti, je možno volit účinnější ochranná opatření, než vyžaduje pro daný případ tato norma.

 

1.2 Ochrannými opatřeními podle této normy se obecně zvyšuje odolnost sdělovacích vedení a zařízení i proti přepětím a nadproudům způsobeným jinými zdroji (silová a trakční vedení, nukleární elektromagnetický impuls apod.).

 

1.3 Způsob ochrany proti přepětí a nadproudu musí respektovat provozní podmínky sdělovacích vedení a zařízení. Výběr ochranných prostředků musí vycházet ze součinnosti ochran proti přepětí atmosférického původu, ochran proti nebezpečným a rušivým vlivům silových vedení a zařízení i ochran proti korozi.

 

1.4 Při volbě způsobů ochrany proti přepětí a nadproudu se přihlíží k tomu, zda je požadována pouze odolnost sdělovacích vedení a zařízení proti zničení nebo proti znehodnocení přenášené informace (digitální systémy, výpočetní technika) s ohledem na možné škody nebo ohrožení osob.


Nahrazuje ČSN 33 4010
z 24.12.1981

Účinnost od:
1.1.1991

23387-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz