Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.382.323

Schválena: 20.7.1990

POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY
Diskrétní součástky
Část 8: Tranzistory řízené polem

ČSN 35 8797
část 8

JK 372

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Semiconductor devices. Discrete devices. Part 8: Field-effect transistors

ČSN 35 8797 část 8 - IEC 747-8 (idt IEC 747-8-1984)

 

Tato norma je překladem IEC 747-8 Polovodičové součástky. Diskrétní součástky. Část 8: Tranzistory řízené polem, první vydání 1984.

Norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Norma platí i pro certifikaci v rámci systémů IEC.

 

This standard is a translation of the IEC Publication 747-8 Semiconductor devices. Discrete devices. Part 8: Field-effect transistors, First edition 1984.

This standard is translated from the English version without any editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

This standard applies for certification within IEC Systems.


Nahrazuje ČSN 35 8803
z 27.12.1983

Účinnost od:
1.8.1991

23892-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz