Zdroj: www.cni.cz

MDT 531. 71: 62-181. 1 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 8. 11. 1988

Základní pravidla zaměnitelnosti

NORMÁLNÍ DÉLKOVÉ ROZMĚRY

ČSN 01 0202 ST SEV 514-87

ČSN 01 0202 (idt ST SEV 514-87)

Нормальные линейные размеры

Nominal linear sizes

Tato norma je překladem ST SEV 514-87 Základní pravidla zaměnitelnosti. Normální délkové rozměry.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Přehled (v normě) citovaných norem RVHP a odpovídajících čs. norem:

ST SEV 3961-83

ČSN 01 0201

DODATEK Souvisící čs. normy

Citované normy

ČSN 01 0201 Vyvolené čísla a rady vyvolených čísel (obsahuje ST SEV 3961-83)

Změny proti předchozímu vydání

Rozsah délkových rozměrů byl rozšířen do 100 000 mm. Norma byla formálně upravena.

Deskriptory tezauru ISO/ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: ATB. XOB/délka, ATC. LE/zaměnitelnost, ABC. G/vyvolené velikosti

Nahrazuje ČSN 01 0202 z 23. 11. 1978

Účinnost od: 1. 1. 1990

24019

Zdroj: www.cni.cz